• 6
  26/10/2016

  Danh mục hành chính Tỉnh Ninh Thuận

  Danh mục các đơn vị hành chính Việt Nam 2004 (Ban hành theo Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 8/7/2004)

 • 5
  26/10/2016

  Danh mục Tôn giáo Việt Nam

  Ban hành theo Quyết định số 121-TCTK/PPCĐ ngày 02 tháng 3 năm 1979 của Tổng cục trưởng Tổng cục

 • 4
  26/10/2016

  Danh mục dân tộc

  Danh mục các dân tộc Việt Nam (Ban hành theo Quyết định số 121-TCTK/PPCĐ ngày 02 tháng 3 năm 1979)

 • 3
  26/10/2016

  Danh mục giáo dục, đào tạo

  Bảng danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành theo Quyết định số 38//2009/QĐ - TTg ngày 9 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính Phủ

 • 2
  26/10/2016

  Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

  Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ)

 • 1
  26/10/2016

  Danh mục nghề nghiệp

  Nghề nghiệp được được phân loại theo Danh mục Nghề nghiệp Việt Nam ban hành theo Quyết định 1019/QĐ-TCTK ngày 12 tháng 11 năm 2008. Danh mục Nghề nghiệp này được soạn thảo dựa theo bảng phân loại chuẩn quốc tế về nghề nghiệp 2008 (ISCO 88) có kế thừa bảng Danh mục Nghề nghiệp ban hành theo Quyết định số 114/1998/QĐ-TCTK ngày 29 tháng 3 năm 1999 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê và hệ thống chức danh hiện hành của Việt Nam.

Tin Mới
Thống kê truy cập
 • Đang online: 16
 • Hôm nay: 304
 • Trong tuần: 5251
 • Tất cả: 964298

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn