Danh mục hành chính Tỉnh Ninh Thuận
Danh mục các đơn vị hành chính Việt Nam 2004 (Ban hành theo Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 8/7/2004)

58. Tỉnh Ninh Thuận

Tên

582

Tp. Phan Rang-Tháp Chàm

 

22738

Phường Đô Vinh

 

22741

Phường Phước Mỹ

 

22744

Phường Bảo An

 

22747

Phường Phủ Hà

 

22750

Phường Thanh Sơn

 

22753

Phường Mỹ Hương

 

22756

Phường Tấn Tài

 

22759

Phường Kinh Dinh

 

22762

Phường Đạo Long

 

22765

Phường Đài Sơn

 

22768

Phường Đông Hải

 

22771

Phường Mỹ Đông

 

22774

Xã Thành Hải

 

22777

Phường Văn Hải

 

22779

Phường Mỹ Bình

 

22780

Phường Mỹ Hải

584

Huyện Bác ái

 

22783

Xã Phước Bình

 

22786

Xã Phước Hòa

 

22789

Xã Phước Tân

 

22792

Xã Phước Tiến

 

22795

Xã Phước Thắng

 

22798

Xã Phước Thành

 

22801

Xã Phước Đại

 

22804

Xã Phước Chính

 

22807

Xã Phước Trung

585

Huyện Ninh Sơn

 

22810

Thị trấn Tân Sơn

 

22813

Xã Lâm Sơn

 

22816

Xã Lương Sơn

 

22819

Xã Quảng Sơn

 

22822

Xã Mỹ Sơn

 

22825

Xã Hòa Sơn

 

22828

Xã Ma Nới

 

22831

Xã Nhơn Sơn

586

Huyện Ninh Hải

 

22834

Thị trấn Khánh Hải

 

22846

Xã Vĩnh Hải

 

22852

Xã Phương Hải

 

22855

Xã Tân Hải

 

22858

Xã Xuân Hải

 

22861

Xã Hộ Hải

 

22864

Xã Tri Hải

 

22867

Xã Nhơn Hải

 

22868

Xã Thanh Hải

587

Huyện Ninh Phước

 

22870

Thị trấn Phước Dân

 

22873

Xã Phước Sơn

 

22876

Xã Phước Thái

 

22879

Xã Phước Hậu

 

22882

Xã Phước Thuận

 

22888

Xã An Hải

 

22891

Xã Phước Hữu

 

22894

Xã Phước Hải

 

22912

Xã Phước Vinh

588

Huyện Thuận Bắc

 

22837

Xã Phước Chiến

 

22840

Xã Công Hải

 

22843

Xã Phước Kháng

 

22849

Xã Lợi Hải

 

22853

Xã Bắc Sơn

 

22856

Xã Bắc Phong

589

Huyện Thuận Nam

 

22885

Xã Phước Hà

 

22897

Xã Phước Nam

 

22898

Xã Phước Ninh

 

22900

Xã Nhị Hà

 

22903

Xã Phước Dinh

 

22906

Xã Phước Minh

 

22909

Xã Phước Diêm

 

22910

Xã Cà Ná

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 342
  • Trong tuần: 5289
  • Tất cả: 964336

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn