Tổng số: 22
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2024/NĐ-CP 16/11/2023 DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung Phụ lục của Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ Tải về
604/CTK-TKTH 15/11/2023 V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 và Nghị định số 94/2022/NĐ-CP ngày 07/11/2022 của Chính phủ Tải về
39/QĐ-CTK 04/10/2023 Quyết định Phân công nhiệm vụ phụ trách theo dõi, thu thập thông tin Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh Tải về
06/TT-BKHĐT 02/10/2023 Thông tư quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thống kê Tải về
08/2023/TT-BKHĐT 02/10/2023 Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành Thống kê Tải về
518/QĐ-UBND 13/09/2023 QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ PHỤ TRÁCH THEO DÕI,THU THẬP THÔNG TIN HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP TỈNH. Tải về
94/2022/NĐ-CP 07/11/2022 Nghị định quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Tải về
01/2021/QH15 12/11/2021 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và phụ lục danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê Tải về
1246/QĐ-TCTK 05/08/2020 Ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng thuộc Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Tải về
1006/QĐ-TCTK 20/05/2020 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Tải về
123

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn