Tổng số: 15
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
94/2022/NĐ-CP 07/11/2022 Nghị định quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Tải về
1246/QĐ-TCTK 05/08/2020 Ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng thuộc Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Tải về
1006/QĐ-TCTK 20/05/2020 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Tải về
Thông tư 03/2020/TT-BKHĐT 31/03/2020 Thông tư Quy định Quy trình kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước Tải về
399/QĐ-UBND 16/10/2019 Quyết định Quy chế phối hợp công tác giữa Cục Thống kê tỉnh với các Sở, Ban, ngành; UBND huyện, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận Tải về
43/2018/QĐ-TTg 01/11/2018 Quyết định ban hành Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam Tải về
27/2018/QĐ-TTg 06/07/2018 Quyết định ban hành hệ tho61nbg ngành kinh tế Việt Nam Tải về
11/2018/QĐ-TTg 01/03/2018 Quyết định ban hành Bảng phân loại tiêu dùng theo mục đích của hộ gia đình Việt Nam Tải về
01-KH/CB 03/01/2018 KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ NĂM 2018 Tải về
Số 97/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Nghị định quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia Tải về
12

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn