• 9
  10/07/2023

  Niên Giám Thống kê năm 2022

 • 8
  10/07/2023

  Niên Giám Thống kê 2021

 • 7
  06/01/2022

  NIÊN GIÁM THỐNG KÊ NĂM 2020

  Niên giám Thống kê là ấn phẩm được Cục Thống kê Ninh Thuận xuất bản hàng năm, bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát động thái và thực trạng kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Thuận.

  Trong Niên giám Thống kê, số liệu đã được hệ thống hóa có kết hợp chỉnh lý và bổ sung thêm những chỉ tiêu mới theo điều tra thống kê, trong đó có một số chỉ tiêu năm 2020 là số liệu ước tính. Các số liệu được thu thập, tính toán theo các phương pháp quy định hiện hành của ngành Thống kê Việt Nam. Trường hợp số liệu có sự thay đổi so với Niên giám Thống kê trước, đề nghị khi nghiên cứu thống nhất sử dụng số liệu trong Niên giám Thống kê này.

  Cục Thống kê Ninh Thuận chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp và sự giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị về nội dung cũng như hình thức đối với ấn phẩm này. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được nhiều ý kiến góp ý để Niên giám Thống kê ngày càng hoàn thiện và đáp ứng tốt hơn yêu cầu của các đối tượng sử dụng thông tin thống kê.

 • 6
  12/10/2020

  Niên giám thống kê năm 2019

  Niên giám Thống kê là ấn phẩm được Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận xuất bản hàng năm, bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát động thái và thực trạng kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Thuận.

  Trong Niên giám Thống kê, số liệu đã được hệ thống hóa có kết hợp chỉnh lý và bổ sung thêm những chỉ tiêu mới theo điều tra thống kê, trong đó có một số chỉ tiêu năm 2019 là số liệu ước tính. Các số liệu được thu thập, tính toán theo các phương pháp quy định hiện hành của ngành Thống kê Việt Nam. Trường hợp số liệu có sự thay đổi so với Niên giám Thống kê trước, đề nghị khi nghiên cứu thống nhất sử dụng số liệu trong Niên giám Thống kê này.

  Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp và sự giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị về nội dung cũng như hình thức đối với ấn phẩm này. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được nhiều ý kiến góp ý để Niên giám Thống kê ngày càng hoàn thiện và đáp ứng tốt hơn yêu cầu của các đối tượng sử dụng thông tin thống kê
 • 5
  01/07/2020

  NIÊN GIÁM THỐNG KÊ NĂM 2018

  Niên giám Thống kê là ấn phẩm được Cục Thống kêNinh Thuận xuất bản hàng năm, bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánhkhái quát động thái và thực trạng kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Thuận.

  Trong Niên giám Thống kê, số liệu đã được hệ thốnghóa có kết hợp chỉnh lý và bổ sung thêm những chỉ tiêu mới theo điều tra thốngkê, trong đó có một số chỉ tiêu năm 2018 là số liệu ước tính. Các số liệu đượcthu thập, tính toán theo các phương pháp quy định hiện hành của ngành Thống kêViệt Nam. Trường hợp số liệu có sự thay đổi so với Niên giám Thống kê trước, đềnghị khi nghiên cứu thống nhất sử dụng số liệu trong Niên giám Thống kê này.


  Cục Thống kê Ninh Thuậnchân thành cảm ơn ý kiến đóng góp và sự giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị về nộidung cũng như hình thức đối với ấn phẩm này. Chúng tôi mong tiếp tục nhận đượcnhiều ý kiến góp ý để Niên giám Thống kê ngày càng hoàn thiện và đáp ứng tốthơn yêu cầu của các đối tượng sử dụng thông tin thống kê.

 • 4
  22/02/2019

  Niên Giám Thống Kê Ninh Thuận Năm 2017

  Niên giám Thống kê là ấn phẩm được Cục Thống kê Ninh Thuận xuất bản hàngnăm, bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát động thái và thựctrạng kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Thuận.

  Trong Niên giám Thống kê, số liệu đã được hệ thống hóa có kết hợp chỉnhlý và bổ sung thêm những chỉ tiêu mới theo điều tra thống kê, trong đó có một sốchỉ tiêu năm 2017 là số liệu ước tính. Các số liệu được thu thập, tính toántheo các phương pháp quy định hiện hành của ngành Thống kê Việt Nam. Trường hợpsố liệu có sự thay đổi so với Niên giám Thống kê trước, đề nghị khi nghiên cứuthống nhất sử dụng số liệu trong Niên giám Thống kê này.

  Cục Thống kê Ninh Thuận chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp và sự giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị về nội dung cũng như hình thức đối với ấn phẩm này. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được nhiều ý kiến góp ý để Niên giám Thống kê ngày càng hoàn thiện và đáp ứng tốt hơn yêu cầu của các đối tượng sử dụng thông tin thống kê.
 • 3
  04/02/2017

  Niên Giám Thống Kê Ninh Thuận Năm 2014

  Niên giám Thống kê là ấn phẩm được Cục Thống kê Ninh Thuận xuất bản hàng năm, bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát động thái và thực trạng kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Thuận. Trong Niên giám Thống kê, số liệu đã được hệ thống hóa có kết hợp chỉnh lý và bổ sung thêm những chỉ tiêu mới theo điều tra thống kê, trong đó có một số chỉ tiêu năm 2014 là số liệu ước tính. Các số liệu được thu thập, tính toán theo các phương pháp quy định hiện hành của ngành Thống kê Việt Nam. Trường hợp số liệu có sự thay đổi so với Niên giám Thống kê trước, đề nghị khi nghiên cứu thống nhất sử dụng số liệu trong Niên giám Thống kê này.

 • 2
  07/08/2016

  Niên Giám Thống Kê Ninh Thuận Năm 2013

  Niên giám Thống kê là ấn phẩm được Cục Thống kê Ninh Thuận xuất bản hàng năm, bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát động thái và thực trạng kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Thuận.

 • 1
  07/08/2016

  Niên Giám Thống Kê Ninh Thuận Năm 2012

  Niên giám Thống kê là ấn phẩm được Cục Thống kê Ninh Thuận xuất bản hàng năm, bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát động thái và thực trạng kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Thuận. Trong Niên giám Thống kê, số liệu đã được hệ thống hóa có kết hợp chỉnh lý và bổ sung thêm những chỉ tiêu mới theo điều tra thống kê, trong đó có một số chỉ tiêu năm 2012 là số liệu ước tính. Các số liệu được thu thập, tính toán theo các phương pháp quy định hiện hành của ngành Thống kê Việt Nam. Trường hợp số liệu có sự thay đổi so với Niên giám Thống kê trước, đề nghị khi nghiên cứu thống nhất sử dụng số liệu trong Niên giám Thống kê này

Tin Mới
Thống kê truy cập
 • Đang online: 12
 • Hôm nay: 87
 • Trong tuần: 4310
 • Tất cả: 933939

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn