Niên Giám Thống Kê Ninh Thuận Năm 2017
Niên giám Thống kê là ấn phẩm được Cục Thống kê Ninh Thuận xuất bản hàngnăm, bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát động thái và thựctrạng kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Thuận.

Trong Niên giám Thống kê, số liệu đã được hệ thống hóa có kết hợp chỉnhlý và bổ sung thêm những chỉ tiêu mới theo điều tra thống kê, trong đó có một sốchỉ tiêu năm 2017 là số liệu ước tính. Các số liệu được thu thập, tính toántheo các phương pháp quy định hiện hành của ngành Thống kê Việt Nam. Trường hợpsố liệu có sự thay đổi so với Niên giám Thống kê trước, đề nghị khi nghiên cứuthống nhất sử dụng số liệu trong Niên giám Thống kê này.

Cục Thống kê Ninh Thuận chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp và sự giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị về nội dung cũng như hình thức đối với ấn phẩm này. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được nhiều ý kiến góp ý để Niên giám Thống kê ngày càng hoàn thiện và đáp ứng tốt hơn yêu cầu của các đối tượng sử dụng thông tin thống kê.
1

Tổng quan

2

Đất đai và khí hậu

3

Dân số và lao động

4

Tài khoản quốc gia, Ngân sách nhà nước và bảo hiểm

5

Đầu tư và Xây dựng

6

Doanh nghiệp

7

Nông, lâm nghiệp và thủy sản

8

Công nghiệp

9

Thương mại và du lịch

10

Chỉ số giá

11

Vận tải và bưu chính viễn thông

12

Giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ

13

Y tế, Mức sống dân cư, An toàn xã hộiThống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 882
  • Trong tuần: 6914
  • Tất cả: 831036

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn