• 10/07/2023

  Niên Giám Thống kê năm 2022

 • 10/07/2023

  Niên Giám Thống kê 2021

 • 06/01/2022

  NIÊN GIÁM THỐNG KÊ NĂM 2020

  Niên giám Thống kê là ấn phẩm được Cục Thống kê Ninh Thuận xuất bản hàng năm, bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát động thái và thực trạng kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Thuận.

  Trong Niên giám Thống kê, số liệu đã được hệ thống hóa có kết hợp chỉnh lý và bổ sung thêm những chỉ tiêu mới theo điều tra thống kê, trong đó có một số chỉ tiêu năm 2020 là số liệu ước tính. Các số liệu được thu thập, tính toán theo các phương pháp quy định hiện hành của ngành Thống kê Việt Nam. Trường hợp số liệu có sự thay đổi so với Niên giám Thống kê trước, đề nghị khi nghiên cứu thống nhất sử dụng số liệu trong Niên giám Thống kê này.

  Cục Thống kê Ninh Thuận chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp và sự giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị về nội dung cũng như hình thức đối với ấn phẩm này. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được nhiều ý kiến góp ý để Niên giám Thống kê ngày càng hoàn thiện và đáp ứng tốt hơn yêu cầu của các đối tượng sử dụng thông tin thống kê.

 • 12/10/2020

  Niên giám thống kê năm 2019

  Niên giám Thống kê là ấn phẩm được Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận xuất bản hàng năm, bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát động thái và thực trạng kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Thuận.

  Trong Niên giám Thống kê, số liệu đã được hệ thống hóa có kết hợp chỉnh lý và bổ sung thêm những chỉ tiêu mới theo điều tra thống kê, trong đó có một số chỉ tiêu năm 2019 là số liệu ước tính. Các số liệu được thu thập, tính toán theo các phương pháp quy định hiện hành của ngành Thống kê Việt Nam. Trường hợp số liệu có sự thay đổi so với Niên giám Thống kê trước, đề nghị khi nghiên cứu thống nhất sử dụng số liệu trong Niên giám Thống kê này.

  Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp và sự giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị về nội dung cũng như hình thức đối với ấn phẩm này. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được nhiều ý kiến góp ý để Niên giám Thống kê ngày càng hoàn thiện và đáp ứng tốt hơn yêu cầu của các đối tượng sử dụng thông tin thống kê
 • 01/07/2020

  NIÊN GIÁM THỐNG KÊ NĂM 2018

  Niên giám Thống kê là ấn phẩm được Cục Thống kêNinh Thuận xuất bản hàng năm, bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánhkhái quát động thái và thực trạng kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Thuận.

  Trong Niên giám Thống kê, số liệu đã được hệ thốnghóa có kết hợp chỉnh lý và bổ sung thêm những chỉ tiêu mới theo điều tra thốngkê, trong đó có một số chỉ tiêu năm 2018 là số liệu ước tính. Các số liệu đượcthu thập, tính toán theo các phương pháp quy định hiện hành của ngành Thống kêViệt Nam. Trường hợp số liệu có sự thay đổi so với Niên giám Thống kê trước, đềnghị khi nghiên cứu thống nhất sử dụng số liệu trong Niên giám Thống kê này.


  Cục Thống kê Ninh Thuậnchân thành cảm ơn ý kiến đóng góp và sự giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị về nộidung cũng như hình thức đối với ấn phẩm này. Chúng tôi mong tiếp tục nhận đượcnhiều ý kiến góp ý để Niên giám Thống kê ngày càng hoàn thiện và đáp ứng tốthơn yêu cầu của các đối tượng sử dụng thông tin thống kê.

 • 12/09/2017

  Ninh Thuận 25 năm Xây dựng và Phát triển

  Ninh Thuận là vùng đất Nam Trung bộ của Tổ quốc Việt Nam. Trong lịch sử chống ngoại xâm của nhiều thế hệ, Ninh Thuận là mảnh đất anh hùng, kiên cường trong chiến đấu đã ghi tạc bằng nhiều chiến công hiển hách, là niềm tự hào của Nhân dân cả nước. Sau 25 năm tái lập tỉnh, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Ninh Thuận qua các thời kỳ, quân dân trong tỉnh đã đoàn kết một lòng, nỗ lực vươn lên khắc phục mọi khó khăn, trở ngại sau chiến tranh, tập trung khai thác thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội.

   Kết quả đã đạt được là rất đáng tự hào. Sau 25 năm tái lập tỉnh, bộ mặt kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Thuận đã có bước phát triển vượt bậc: kinh tế tăng trưởng khá, tiềm năng, thế mạnh được khơi dậy và phát triển, nhất là kinh tế biển: khai thác, nuôi trồng và sản xuất giống thủy sản. An sinh xã hội được các cấp, các ngành trong tỉnh quan tâm bằng nhiều chủ trương và giải pháp cụ thể. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã tăng gấp nhiều lần. Sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao,… phát triển khá toàn diện. Tuy nhiên, do xuất phát điểm là một tỉnh nghèo, thuần nông, xa các trung tâm công nghiệp, thương mại lớn, cơ sở hạ tầng thấp kém,… nên bên cạnh những thành tựu đáng ghi nhận, tình hình kinh tế - xã hội Ninh Thuận sau 25 năm đổi mới vẫn còn một số tồn tại và hạn chế.

Tin Mới
Thống kê truy cập
 • Đang online: 14
 • Hôm nay: 324
 • Trong tuần: 5271
 • Tất cả: 964318

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn