Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Thuận tháng 5 năm 2021
1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

Tính đến trung tuần tháng 5/2021 vụ Đông xuân thu hoạch gần như dứt điểm, năng suất nhìn chung đạt tốt hơn cùng kỳ năm trước. Dịch bệnh được kiểm soát nên chăn nuôi heo và gia cầm tái đàn mạnh. Sản xuất lâm nghiệp và thủy sản trong tháng tăng ổn định.

a/ Nông nghiệp

Tính đến ngày 15/5/2021, lúa vụ Đông xuân thu hoạch gần như đã dứt điểm, còn số ít gieo trồng muộn đang thu hoạch rải rác, nắng và gió nhẹ như hiện nay thuận lợi cho sơ chế nông sản sau khi thu hoạch. Dự ước năng suất lúa Đông xuân năm nay đạt 67,5 tạ/ha, tăng 0,8 tạ/ha, ước sản lượng lúa 117,3 nghìn tấn, tăng 47% so cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân tăng do nhiều yếu tố như: chất lượng giống, đủ nước tưới, gieo cấy đồng loạt, giảm tình hình sâu bệnh, ứng dụng khoa học vào sản xuất, thâm canh tăng vụ, mở rộng phát triển vùng sản xuất lúa tập trung....

Ước năng suất ngô đạt 53,6 tạ/ha, sản lượng ngô ước đạt 14,6 nghìn tấn, tăng 1% so cùng do nước tưới ổn định; năng suất rau các loại 201,5 tạ/ha, giảm 3,7 tạ/ha, sản lượng rau các loại 67,4 nghìn tấn, tăng 8,6% do diện tích tăng; năng suất đậu các loại 8,2 tạ/ha, giảm 0,1 tạ/ha, sản lượng ước đạt 0,57 nghìn tấn, giảm 13,5% do diện tích giảm nhiều 12,7%.

Trong tháng, tình hình chăn nuôi nhìn chung ổn định. Thời tiết trong tỉnh hiện nay đã vào mùa nắng hạn, ngày nắng nóng, đêm ít gió, không khí oi bức, đồng cỏ tự nhiên phát triển chậm. Ước tính tháng Năm, đàn trâu giảm nhẹ 0,2% so với cùng thời điểm năm trước; đàn bò tăng 1% xu hướng nuôi vỗ béo ở hộ gia đình ngày càng mở rộng, giá xu hướng tăng và thị trường tiêu thụ ổn định. Đàn heo tăng 15,8% do dịch bệnh được kiểm soát, lượng tiêu thụ tăng lên; đàn dê, cừu giảm 14,8% do nắng hạn đồng cỏ tự nhiên ít phát triển, xuất chuồng những con đực đúng độ tuổi, con đề kháng kém, suy dinh dưỡng. Đàn gia cầm tăng 12,9%;

b/ Lâm nghiệp

Tình hình lâm nghiệp của tỉnh tháng Năm chủ yếu tập trung vào công tác chăm sóc bảo vệ rừng trên diện tích 1.072,56 ha (năm 2 là 671,06 ha, năm 3 trở lên 401,5 ha), giảm 2,6% so cùng kỳ. Khai thác gỗ trong tháng chủ yếu thuộc hộ cá thể ước đạt 115 m3, tăng 4,5% so cùng kỳ, nâng tổng số gỗ khai thác 5 tháng lên 1.290 m3; củi khai thác và thu nhặt ước đạt 1.000 ster, tăng 12,4% so cùng kỳ, chủ yếu từ rừng tự nhiên và cành ngọn từ gỗ rừng trồng.

Công tác phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ rừng tiếp tục được tăng cường. Trong tháng Năm không phát sinh diện tích rừng bị thiệt hại. Lũy kế 5 tháng đầu năm, cả tỉnh có 8 ha rừng bị thiệt hại, tăng 7,8 lần so với cùng kỳ năm trước, toàn bộ đều là rừng bị chặt, phá. Số cây lâm nghiệp trồng phân tán lũy kế 5 tháng là 4,26 nghìn cây, tăng 3,8 lần.

c/ Thuỷ sản

Trong tháng Năm, sản lượng thủy sản cả tỉnh ước đạt 11.506,7 tấn, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm cá đạt 10.106,5 tấn, tăng 0,3%; tôm đạt 596,3 tấn, giảm 0,2%; thủy sản khác đạt 803,9 tấn, tăng 6,5%.

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2021, sản lượng thủy sản ước đạt 44.008 tấn, tăng 1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng nuôi trồng đạt 2.931,4 tấn, giảm 0,8%; sản lượng khai thác đạt 41.076,6 tấn, tăng 1,2% (chủ yếu là sản lượng thủy sản khai thác biển).

Sản l­ượng giống thủy sản sản xuất tháng Năm ước đạt 2.920 triệu con, tăng 8,6% so cùng kỳ năm trước; trong đó tôm giống ước đạt 2.880 triệu con, tăng 8,7%. Tính chung 5 tháng đầu năm, lượng giống sản xuất 20.261 triệu con, tăng 6,9%; trong đó tôm giống ước đạt 20.164 triệu con, tăng 7%.

2. Sản xuất công nghiệp

Trước tình hình dịch Covid-19 tái bùng phát ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước, Ninh Thuận vừa phòng, chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế, hoạt động sản xuất công nghiệp đã có tín hiệu tích cực khi chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5/2021 đạt mức tăng 3,08% so với tháng trước và tăng 25,53% so với cùng kỳ năm 2020. Tính chung 5 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 42,05%, là mức tăng cao trong giai đoạn 2017-2021, với trọng điểm tăng trưởng vẫn là ngành sản xuất và phân phối điện.

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 5/2021 ước tăng 3,08% so với tháng trước và tăng 25,53% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành khai khoáng giảm 30,36%; ngành chế biến, chế tạo giảm 6,01%; sản xuất và phân phối điện tăng 54,04%; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 13,58%.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2021, IIP ước tính tăng 42,05% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 8,73%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 72,15%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,84%; riêng ngành khai khoáng giảm 31,65%.

Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu 5 tháng đầu năm 2021 tăng so với cùng kỳ năm trước: điện mặt trời tăng 82%; đường RS tăng 68,7%; tinh bột khác tăng 60,1%; thủy điện tăng 54,8%; điện gió tăng 54,9%; thạch nha đam tăng 29,7%; đá xây dựng khác tăng 21,6%; Muối chế biến (muối iốt, muối tinh, muôi xay, bột canh, bột gia vị…) tăng 20%; bia đóng lon tăng 19%. Một số sản phẩm giảm: thùng, hộp bằng bìa cứng (trừ bìa nhăn) giảm 57,4%; muối biển khai thác giảm 47,3%; quần áo may sẵn giảm 18,5%. Riêng tinh bột mỳ tạm ngừng sản xuất do hết nguyên liệu mùa vụ.

3. Tình hình đăng ký doanh nghiệp

Trong 5 tháng đầu năm 2021, có 174 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm 20,5% so với cùng kỳ năm 2020 và 53 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 60,6%. Đáng chú ý là trong 5 tháng có 69 doanh nghiệp thông báo giải thể, tăng 115,6%; có 101 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh, tăng 44,3% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 5 tháng đầu năm, cả tỉnh có 174 DN thành lập mới, giảm 20,5% so với cùng kỳ năm trước; trong đó loại hình DN Công ty trách nhiệm hữu hạn có 147 DN, chiếm 84,5% số DN thành lập mới, giảm 23% so cùng kỳ 2020. Số vốn đăng ký mới là 1.622,4 tỷ đồng, tăng 7,1%. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 9,3 tỷ đồng, tăng 34,8% so cùng kỳ năm trước. Cả tỉnh có 53 DN hoạt động trở lại, tăng 60,6%; 101 DN tạm ngừng kinh doanh, tăng 44,3%; 69 DN thông báo giải thể, tăng 115,6%.

4. Đầu tư

Do ảnh hưởng của tình hình bùng phát dịch Covid-19 mới, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 5/2021 ước tính đạt 93,1 tỷ đồng, tăng 0,5% so với tháng 4/2021 và giảm 10,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 22,6% kế hoạch năm, giảm 0,1% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý tháng Năm ước tính đạt 93,1 tỷ đồng, giảm 10,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh: 70,2 tỷ đồng, ng 18,2%; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện: 22,9 tỷ đồng, giảm 48,1%.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2021, vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước đạt 393,8 tỷ đồng, giảm 0,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh: 289,1 tỷ đồng, tăng 13,2%; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện: 103,9 tỷ đồng, giảm 24,7%.

5. Tài chính, Ngân hàng

a/ Tài chính

Do trong tỉnh kiểm soát tốt dịch Covid-19 nên tình hình thu ngân sách Nhà nước 5 tháng đầu năm 2021 cao hơn cùng kỳ năm ngoái. Chi ngân sách Nhà nước tập trung bảo đảm các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, y tế và quản lý Nhà nước.

Tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 31/5/2021 ước tính đạt 1.820 tỷ đồng, đạt 46,7% dự toán năm. Trong đó: thu nội địa (không kể thu dầu thô) đạt 1.320 tỷ đồng, đạt 48,9%; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 500 tỷ đồng, đạt 41,7%.

Tổng chi ngân sách Nhà nước (không tính chi từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ) ước tính đạt 2.646 tỷ đồng, đạt 47% dự toán năm. Công tác chi ngân sách được đảm bảo kế hoạch và đáp ứng kịp thời việc điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Thực hiện tiết kiệm tối đa các khoản chi hành chính và mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác.

b/ Ngân hàng

Hoạt động tiền tệ, ngân hàng trên địa bàn trong tháng 5/2021 tiếp tục ổn định và an toàn. Huy động vốn từ tổ chức kinh tế, dân cư và dư nợ tín dụng tiếp tục có sự tăng trưởng so với tháng trước và cuối năm 2020. Vốn tín dụng được tập trung đầu tư phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên, các chương trình tín dụng trọng điểm.

Theo báo cáo của Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Ninh Thuận, ước đến cuối tháng 5/2021:

Nguồn vốn huy động trên địa bàn ước đạt 17.500 tỷ đồng, tăng 722 tỷ đồng (+4,3%) so với cuối năm 2020, bằng 93,1% kế hoạch năm 2021.

Tổng dư nợ tín dụng ước  đạt 31.600 tỷ đồng, tăng 1.221 tỷ đồng (+4%) so với cuối năm 2020, bằng 90,4% kế hoạch năm 2021.

Dư nợ xấu trên địa bàn là 210 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,7% so với tổng dư nợ, bằng với tỷ lệ nợ xấu cuối tháng trước (số tuyệt đối tăng 02 tỷ đồng) và tăng 0,02% so với tỷ lệ nợ xấu cuối năm 2020 (số tuyệt đối tăng 15,2 tỷ đồng).

6. Thương mại, giá cả, dịch vụ

a/ Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

Mặc dù tình hình dịch Covid-19 tái bùng phát mạnh trên nhiều tỉnh, thành phố, nhưng do trong tỉnh chưa có ca nhiễm mới nên các hoạt động thương mại, dịch vụ vẫn tăng trưởng, dù vẫn bị nhiều ảnh hưởng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng Năm tăng 0,5% so với tháng trước và tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước, đây đều là các mức tăng thấp nhất trong vòng 3 năm gần đây. Tính chung 5 tháng đầu năm 2021, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 18,6% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng Năm ước tính đạt 2.224,2 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,5% so với tháng trước và tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 1.814,4 tỷ đồng, tăng 1,7% và tăng 13,4%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 263,3 tỷ đồng, giảm 1,7% và giảm 3,7%; doanh thu du lịch lữ hành đạt 0,5 tỷ đồng, tăng 2,4% so tháng trước và tăng 332,8% so cùng kỳ; doanh thu dịch vụ khác đạt 146 tỷ đồng, giảm 9,4% và giảm 10,5%.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2021, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 10.928,3 tỷ đồng, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm trước.

b/ Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ

Do chỉ số giá các nhóm mặt hàng không có biến động lớn nên chỉ số giá tiêu dùng chung tháng Năm giảm 0,1% so với tháng trước, đây là mức thấp nhất trong giai đoạn 2017-2021. Tuy nhiên, chỉ số giá tháng 5/2021 so cùng kỳ và chỉ số giá bình quân 5 tháng so cùng kỳ đều tăng khá.

Trong mức tăng 0,1% của chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5/2021 so với tháng trước có 2/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chỉ số giá giảm là: nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,78% do giá nhóm lương thực, thực phẩm giảm so tháng trước; hàng hóa và dịch vụ khác giảm 0,07%. 3/11 nhóm có chỉ số giá không thay đổi: thuốc và dịch vụ y tế; bưu chính, viễn thông; văn hóa, giải trí và du lịch. 6/11 nhóm có chỉ số giá tăng nhẹ, trong đó: nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,87% do giá thép xây dựng, giá điện sinh hoạt và giá dầu hỏa tăng; nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,8% do giá thuốc lá tăng; giao thông tăng 0,72% do giá phụ tùng xe máy và giá xăng dầu tăng; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,15%; nhóm may mặc, mũ nón và giầy dép tăng 0,05%; nhóm giáo dục tăng 0,05%.

CPI bình quân 5 tháng đầu năm 2021 tăng 3,16% so với bình quân cùng kỳ năm 2020; CPI tháng 5/2021 tăng 0,62% so với tháng 12/2020 và tăng 4,16% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ số giá vàng tăng 2,13% so với tháng trước và tăng 12,76% so cùng kỳ năm trước, nhưng giảm 2,29% so với tháng 12/2020; giá vàng 9999 hiện ở mức 5.240.000 đồng/chỉ. Chỉ số giá Đô la Mỹ giảm 1,39% so với tháng trước và tăng 0,22% so cùng kỳ năm trước; giá Đô la Mỹ hiện ở mức 23.330 đồng/USD.

c/ Vận tải hành khách và hàng hóa

Tình hình dịch Covid-19 bùng phát nghiêm trọng làm giảm lượng hành khách di chuyển đi đến các địa phương khác, nhưng tăng khối lượng hàng hóa xuất ra ngoài tỉnh.

Vận tải hành khách tháng Năm ước đạt 0,4 triệu lượt hành khách vận chuyển, giảm 3,3% so với tháng trước và luân chuyển 27,5 triệu lượt hành khách.km, giảm 1,8%. Tính chung 5 tháng đầu năm 2021, vận tải hành khách đạt 1,7 triệu lượt hành khách vận chuyển, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm trước và luân chuyển 125,7 triệu lượt hành khách.km, tăng 11,7%. Toàn bộ là hoạt động vận tải  đường bộ trong nước.

Vận tải hàng hóa tháng Năm ước đạt 0,6 triệu tấn hàng hóa vận chuyển, tăng 8,2% so với tháng trước và luân chuyển 44,3 triệu tấn.km, tăng 8,2%. Lũy kế 5 tháng, vận tải hàng hóa đạt 2,8 triệu tấn hàng hóa vận chuyển, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước và luân chuyển 204 triệu tấn.km, tăng 16,9%. Toàn bộ là hoạt động vận tải  đường bộ trong nước.

7. Một số vấn đề xã hội

a/ Lao động, việc làm

Công tác tư vấn giới thiệu việc làm tiếp tục được triển khai đầy đủ và kịp thời. Trong tháng đã tư vấn giới thiệu việc làm cho 2.745 lượt người, trong đó kết nối có việc làm cho 52 người; nâng tổng số người được tư vấn, giới thiệu việc làm và hỗ trợ học nghề cho người tham gia bảo hiểm thất nghiệp trong 5 tháng đầu năm 2021 là 8.965/15.000 lượt người đạt tỷ lệ 57,96%. Tổ chức 12 phiên dịch giao dịch việc làm. Số người lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp là 410 hồ sơ, số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng 305 hồ sơ với kinh phí chi trả là 4,4 tỷ đồng, nâng tổng số hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp 5 tháng đầu năm lên 1.302 hồ sơ, trong đó có 1.041 hồ sơ có quyết định được hưởng trợ cấp thất nghiệp với số tiền chi là 15,7 tỷ đồng.

b/ Đời sống dân cư, công tác an sinh xã hội

Trong tháng Năm, công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách Người có công với cách mạng, các hộ nghèo, cận nghèo, bảo trợ xã hội, Người Cao tuổi,... tiếp tục được triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Đời sống dân cư nhìn chung ổn định.

Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội: Trong tháng tiếp nhận mới 05 học viên, tái hòa nhập cộng đồng 11 học viên. Số học viên hiện đang quản lý và điều trị cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện Ma túy tỉnh tính là 86 học viên/03 nữ. Trong đó: học viên tự nguyện: 42/03 nữ; bắt buộc là: 44/00 nữ.

c/ Giáo dục

Tổ chức Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận vào Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh vào ngày 29/4/2021 tại Trường CĐSP Ninh Thuận.

Phê duyệt Kế hoạch bàn giao đất đai, nhà cửa của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn; học sinh, tài chính, tài sản, nhân sự của Trường THCS Trần Hưng Đạo giao cho Trường THCS, THPT Trần Hưng Đạo mới thành lập đi vào hoạt động từ năm học 2021-2022;

d/ Chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Phòng chống dịch Covid-19: Cộng dồn từ ngày 28/4/2021 đến nay, toàn tỉnh đã tiếp cận, giám sát 2.447 người đến/về từ các tỉnh, thành phố có dịch, ca bệnh Covid-19, 56 người nhập cảnh đã hoàn thành cách ly tập trung từ các tỉnh, thành phố khác về tỉnh và tiếp nhận, đưa đón 113 công dân từ Hồng Kông, nhập cảnh ngày 09/5/2021 về tỉnh cách ly phòng chống dịch Covid-19. Đã lấy 5.746 mẫu xét nghiệm cho 5.593 người để kiểm soát dịch. Hiện nay trên địa bàn tỉnh hiện còn 140 người đang cách ly tập trung, 41 người cách ly tại nhà/nơi lưu trú, 2.114 người thực hiện theo dõi sức khỏe để kiểm soát dịch; Triển khai hoàn thành chiến dịch tiêm chủng vắc xin Covid-19 đợt 1, tổng người được tiêm trên địa bàn tỉnh là 4.754 người.

Tính đến 15/5/2021, Ninh Thuận không phát sinh ca nhiễm Covid-19 mới ngoài 12 trường hợp đã khỏi bệnh: BN61, BN67, BN1221, BN2517, BN2518, BN2519, BN2520, BN2521, BN2522, BN2523, BN2533 và BN2570. Tính đến nay, Ninh Thuận không có ca lây nhiễm Covid-19 cộng đồng.

Các bệnh truyền nhiễm lưu hành: Công tác giám sát các bệnh truyền nhiễm được duy trì thường xuyên tại các tuyến. Tính đến ngày 20/5/2021: toàn tỉnh có 139 trường hợp mắc Sốt xuất huyết, tăng 31,4% so với cùng kỳ năm 2020 (139/105); 53 trường hợp mắc Tay chân miệng, tăng 194,4% so với cùng kỳ năm 2020 (53/18); 01 trường hợp mắc Sốt rét, giảm 75% so với cùng kỳ năm 2020 (01/04); 40 trường hợp mắc Thủy đậu, giảm 42,9% so với cùng kỳ năm 2020 (40/70); bệnh Quai bị ghi nhận 03 trường hợp mắc giảm 25% so với cùng kỳ năm 2020 (03/04); bệnh Sốt phát ban nghi Sởi có 01 trường hợp mắc giảm 50% so với cùng kỳ năm 2020 (01/02) và bệnh Sởi ghi nhận 01 trường hợp mắc. Chưa ghi nhận các dịch bệnh khác.

đ/ Văn hóa, thể thao

Lĩnh vực Văn hóa: Triển khai, hướng dẫn nhiệm vụ tuyên truyền, biểu diễn nghệ thuật Chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026: tổ chức tập luyện mới những ca khúc trong chương trình biểu diễn tuyên truyền Cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp; Báo cáo thẩm định 09 ca khúc mới dàn dựng của nhạc sĩ – Nhạc sĩ ưu tú Amư Nhân; ôn tập 52 tiết mục trong chương trình biểu diễn; tổ chức biểu diễn 02 buổi, trong đó gồm 01 buổi ở vùng sâu, vùng xa và 01 buổi biểu diễn có doanh thu. Hoàn thành lập hồ sơ đề tài phi vật thể “Lễ hội Ăn mừng lúa mới của người Raglai tỉnh Ninh Thuận” đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia.

Lĩnh vực thể dục, thể thao: Theo dõi, giám sát các xã, phường, thị trấn tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII năm 2021-2022. Thẩm định Điều lệ Giải các Câu lạc bộ tỉnh Ninh Thuận ở các môn Taekwondo, Vovinam, Karate năm 2021.

e/ Tai nạn giao thông

Trong tháng (từ ngày 15/3 đến ngày 14/4/2021), xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông, làm 03 người chết, 08 người bị thương. So với tháng trước, số vụ tai nạn giao thông không tăng không giảm; số người chết giảm 04 người (-57,1%); số người bị thương giảm 04 người (-33,3%). So với cùng kỳ năm trước, Số vụ giảm 02 vụ (-15,4%); số người chết giảm 04 người (-57,1%); số người bị thương giảm 04 người (-33,3%).

Tính chung 5 tháng năm 2021, cả tỉnh đã xảy ra 71 vụ tai nạn giao thông, làm 30 người chết, 68 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông tăng 11 vụ (+18,3%); số người chết tăng 04 người (+15,4%); số người bị thương tăng 05 người (+7,9%). Bình quân 2,1 ngày xảy ra 01 vụ tai nạn giao thông.

g/ Tình hình cháy, nổ

Trong tháng 05 không xảy ra vụ cháy, nổ nào.

Lũy kế 4 tháng năm 2021 xảy ra 3 vụ cháy, giảm 02 vụ so cùng kỳ 2020; không có người chết và bị thương, bằng cùng kỳ 2020; thiệt hại tài sản 198,6 triệu đồng, giảm 79,3% so cùng kỳ năm 2020.

Vụ nổ không xảy ra.

h/ Thiệt hại do thiên tai

Trong tháng Năm không xảy ra thiên tai trên địa bàn tỉnh./.

*Đính kèm file: “Phân tích kinh tế-xã hội tháng 5 năm 2021
Sốliệu thống kê KT-XH tháng 5 năm 2021”.

Nguyễn Hồng Thiện
(Phòng thống kê Tổng hợp)Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 116
  • Trong tuần: 2720
  • Tất cả: 511606

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn