Theo Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 14/3/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận. Sở GDĐT bao gồm 10 phòng chức năng:


 Giám đốc
 
   Nguyễn Bá Ninh
 Phó Giám đốc
 
   Lương Hồng Sơn
   Lê Bá Phương
   Nguyễn Anh Linh
 1. Văn phòng Sở
 
   
 2. Thanh tra Sở
 
   
 3. Phòng Kế hoạch Tài Chính
 
   
4. Phòng Tổ chức Cán bộ
 
   
 5. Phòng Giáo dục Dân tộc
 
   
 6. Phòng Giáo dục Trung học
 
   
 7. Phòng Giáo dục Tiểu học
 
   
8. Phòng Giáo dục Mầm non
 
 
 9. Phòng Khảo thí & QLCL GD
 
   
10. Phòng Giáo dục Chuyên nghiệp & GDTX
   
 Công đoàn Ngành Giáo dục  
   
Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 9
  • Trong tuần: 1364
  • Tất cả: 660159