Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2022 tỉnh Ninh Thuận

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

a/ Nông nghiệp

   Vụ lúa Hè thu năm nay cả tỉnh gieo cấy được 15.735,7 ha, tăng 1.185,1 ha, so với vụ Hè thu năm trước do tình hình nước tưới thuận lợi, năng lực mới của hồ chứa tăng cao; trong đó huyện Thuận Nam tăng cao nhất với 760,4 ha.

            Tính đến ngày 15/8, cả tỉnh gieo trồng được 6.450,8 ha bắp (ngô), tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước; 158,4 ha khoai lang, tăng 4,3%; 606,6 ha đậu phộng (lạc), tăng 13,9%; 8.031,2 ha rau, đậu, giảm 5,6%... Hiện cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt. Một số diện tích cây trồng vụ Hè thu đã cho thu hoạch với năng suất ổn định, như rau các loại đã thu hoạch 650 ha, bằng 23,2% diện tích gieo trồng; đậu các loại 119 ha, bằng 8,3%.

            Chuyển đổi cơ cấu cây trồng: Vụ Hè thu 2022 đã thực hiện được 538,98
ha, vượt 1,69% KH (trong đó: chuyển đổi trên đất lúa 186,88 ha; đất khác 352,1 ha). Ngoài ra, đến nay toàn tỉnh có 10 mã vùng trồng được cấp với tổng diện tích 80,3 ha cho các doanh nghiệp và Hợp tác xã phục vụ xuất khẩu.
            Thực hiện sản xuất cánh đồng lớn được 31 cánh đồng với 4.241,3 ha.
Trong đó: Vụ Hè thu 2022 thực hiện được 26 cánh đồng lớn với 3.687,4 ha (22 cánh đồng lúa 3.550,83 ha; 02 cánh đồng măng tây 56.65 ha; 01 cánh đồng nho 29,92 ha; 01 cánh đồng hành tím 50 ha).

            Thời tiết trong tháng chuyển dần mát mẻ, nhiều nơi trong tỉnh đã có mưa, nhất là các huyện miền núi; nước uống và đồng cỏ phát triển trở lại thuận lợi cho đàn gia súc chăn thả, hộ chăn nuôi ổn định số lượng đàn. Ước tính trong tháng Tám, tổng số trâu của cả tỉnh tăng 1,8% so với cùng thời điểm năm 2021; tổng số bò tăng 0,9%; tổng số heo tăng 13,3%; tổng số dê, cừu tăng 6,2%; tổng số gia cầm tăng 10,5%.

b/ Lâm nghiệp

Trong tháng Tám không phát sinh diện tích trồng mới rừng tập trung. Khai thác gỗ trong tháng chủ yếu thuộc hộ cá thể ước đạt 168 m3, giảm 2,3% so cùng kỳ năm trước; củi khai thác và thu nhặt ước đạt 1.954 ster, tăng 4,3%; cây lâm nghiệp trồng phân tán không phát sinh.

   Tính chung 8 tháng, diện tích rừng trồng mới tập trung không phát sinh; sản lượng gỗ khai thác đạt 1,2 nghìn m3, giảm 29%; sản lượng củi khai thác đạt 13,6 nghìn ste, tăng 2,7%; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 26,6 nghìn cây, tăng 9,7%.

c/ Thuỷ sản

Trong tháng Tám, tổng sản lượng thủy sản cả tỉnh ước đạt 20.886,6 tấn, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: cá đạt 19.732,7 tấn, tăng 0,2%; tôm đạt 407,6 tấn, giảm 10,9%; thủy sản khác đạt 746,3 tấn, tăng 32,6%.

Lũy kế 8 tháng năm 2022, sản lượng thủy sản ước đạt 102,7 nghìn tấn, tăng 1,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng nuôi trồng đạt 6,2 nghìn tấn, tăng 0,1%; sản lượng khai thác đạt 96,5 nghìn tấn, tăng 1,9%.

Sản l­ượng giống thủy sản sản xuất tháng Tám ước đạt 3,63 tỷ con, giảm 1,6% so cùng kỳ năm trước; trong đó, tôm giống ước đạt 3,6 tỷ con, giảm 2,2%. Tính chung 8 tháng, lượng giống sản xuất 28,2 tỷ triệu con, tăng 3,9%; trong đó, tôm giống ước đạt 27,6 tỷ triệu con, tăng 1,8%.

2. Sản xuất công nghiệp

   Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 8/2022 ước giảm 5,76% so với tháng trước và tăng 6,87% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành khai khoáng giảm 34,23%; chế biến, chế tạo tăng 38,60%; sản xuất và phân phối điện tăng 0,39%; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 2,41%.

   Tính chung 8 tháng năm 2022, IIP ước tính tăng 6,37% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn so với mức tăng 48,58% của cùng kỳ năm 2020 và 34,11% của năm 2021. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 14,17%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 5,17%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 2,95%; riêng ngành khai khoáng giảm 15,53%.

   Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu trong 8 tháng tăng cao so với cùng kỳ năm trước: nước yến và nước bổ dưỡng khác tăng 140,1%; tôm đông lạnh tăng 36,8%; quần áo các loại tăng 31,6%; thạch nha đam tăng 30%; bia đóng lon tăng 23,3%. Bên cạnh đó, một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu giảm sâu hoặc tăng thấp so với cùng kỳ năm trước: sản xuất đường giảm 50%; các loại đá lót lề đường giảm 47%; muối khai thác biển giảm 31,8%; tinh bột sắn giảm 31,8%; đá xây dựng khác giảm 26,5%; muối chế biến giảm 26,2%; xi măng Portland đen giảm 24,4%; hạt điều khô tăng 1,2%; điện sản xuất tăng 6,5% (trong đó: điện mặt trời giảm 3%); gạch xây dựng bằng đất sét nung tăng 8,1%.

   3. Tình hình đăng ký doanh nghiệp

Tính đến ngày 15/8/2022, có 340 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký 11.964 tỷ đồng, tăng 38,8% số doanh nghiệp và số vốn đăng ký tăng 5,84 lần so cùng kỳ. Số lao động đăng ký trong các doanh nghiệp thành lập mới 5.199 lao động, tăng 3,5 lần so cùng kỳ.

Có 105 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 47,9% so cùng kỳ; 57 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tự nguyện, tăng 9,6%; và 169 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, tăng 31%; 137 doanh nghiệp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

4. Đầu tư

Vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý tháng Tám ước tính đạt 127 tỷ đồng, giảm 20,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh: 81 tỷ đồng, giảm 21,2%; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện: 46,1 tỷ đồng, giảm 20,4%.

      Tính chung 8 tháng, vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý ước đạt 1.092,1 tỷ đồng, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh: 653,2 tỷ đồng, giảm 1,5%; vốn NS Nhà nước cấp huyện: 438,2 tỷ đồng, tăng 64,9%.

      5. Thu, chi ngân sách Nhà nước

   Thu ngân sách tỉnh trên địa bàn từ đầu năm đến thời điểm 31/8/2022 ước tính đạt 2.649,35 tỷ đồng, đạt 75,9% dự toán HĐND tỉnh giao và giảm 12% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: thu nội địa (không kể thu dầu thô) ước đạt 2.555 tỷ đồng, đạt 85,5% và tăng 13,6%; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 94,35 tỷ đồng, đạt 18,9% và giảm 87,6%.

   Tổng chi ngân sách Nhà nước (không tính chi từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ) ước tính đạt 3.902,7 tỷ đồng, đạt 61% dự toán năm.

6. Ngân hàng

Theo báo cáo của Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Ninh Thuận, ước đến cuối tháng 8/2022: Nguồn vốn huy động trên địa bàn ước đạt 20.800 tỷ đồng, tăng 1,2% (tăng 240,6 tỷ đồng) so với tháng trước; tăng 11,6% (tăng 2.163 tỷ đồng) so với cuối năm 2021; đạt 99,6% kế hoạch năm 2022. Tổng dư nợ tín dụng ước đạt 36.400 tỷ đồng, tăng 1,6% (tăng 574,2 tỷ đồng) so với tháng trước; tăng 9,2% (tăng 3.064 tỷ đồng) so với cuối năm 2021; đạt 94,95% kế hoạch năm 2022. Dư nợ xấu trên địa bàn là 170 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,5% so với tổng dư nợ, tăng 2,1% so với tỷ lệ nợ xấu cuối tháng trước (số tuyệt đối tăng 3,6 tỷ đồng) và giảm 18,8% so với tỷ lệ nợ xấu cuối năm 2021 (số tuyệt đối giảm 39,3 tỷ đồng).

7. Thương mại, giá cả, dịch vụ

a/ Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

   Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng Tám ước tính đạt 2.744,5 tỷ đồng, giảm 1,9% so với tháng trước và tăng 97,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 2.170,5 tỷ đồng, giảm 2,7% và tăng 71,5%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 373,6 tỷ đồng, tăng 0,8% và tăng 386,2%; doanh thu du lịch lữ hành đạt 0,8 tỷ; doanh thu dịch vụ khác đạt 199,6 tỷ đồng, tăng 1,6% và tăng 300,8%.

   Tính chung 8 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 21.160,1 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước.

Xét theo ngành hoạt động 8 tháng đầu năm nay: Doanh thu bán lẻ hàng hóa ước tính đạt 17.083,3 tỷ đồng, chiếm 80,7% tổng mức và tăng 30% so với cùng kỳ năm trước do giá một số mặt hàng tăng cao so với cùng kỳ năm trước và việc kiểm soát dịch tốt, hoạt động bán lẻ thuận lợi. Trong đó: vật phẩm văn hoá, giáo dục tăng 19,4%; lương thực, thực phẩm tăng 17,5%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 38,6%; may mặc tăng 17,6%; phương tiện đi lại (trừ ô tô, kể cả phụ tùng) tăng 24,9%. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước tính đạt 2.570,3 tỷ đồng, chiếm 12,1% tăng 48,4% so với cùng kỳ năm trước do nhu cầu du lịch, ăn uống hàng quán của người dân tăng. Doanh thu du lịch lữ hành ước tính đạt 3,3 tỷ đồng, chiếm 0,02% tăng 144,3%. Doanh thu dịch vụ khác ước tính đạt 1.503,2 tỷ đồng, chiếm 7,1% tăng 45,1%.

b/ Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ

   Trong mức tăng 0,31% của chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2022 so với tháng trước có 7/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ CPI tăng; trong đó: Nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng nhiều nhất với 2,09% do giá nhà ở thuê tăng, giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở tăng và nhu cầu tiêu dùng điện nhiều vào mùa nắng nóng. Nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 1,25% do nhu cầu tiêu dùng tăng lên trong mùa hè, đồng thời giá nguyên liệu sản xuất tăng. Nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 1,02% do giá dịch vụ văn hóa tăng. Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,88% chủ yếu do giá các mặt hàng thực phẩm tăng. Nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,47%; nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,28%; Nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,04%. 3/11 nhóm có CPI giảm: nhóm giao thông giảm nhiều nhất 4,51% do nh hưởng của các đợt điều chỉnh giá xăng dầu trong nước vào ngày 01/8/2022, 11/8/2022 và 28/8/2022 làm cho giá xăng giảm 14,56% so với tháng trước; giá dầu diezen giảm 12,91%. Nhóm may mặc, mũ nón và giầy dép giảm 0,4%; bưu chính, viễn thông giảm 0,37%. Duy nhất nhóm giáo dục có CPI không thay đổi.

   CPI bình quân 8 tháng đầu năm 2021 tăng 3,13% so với bình quân cùng kỳ năm trước; CPI tháng 8/2022 tăng 3,95% so với cùng kỳ năm trước và tăng 3,65% so với tháng 12/2021, mức tăng cao nhất kể từ năm 2013.

Giá vàng biến động cùng chiều với giá vàng thế giới, chỉ số giá vàng tháng 8/2022 giảm 0,97% so với tháng trước và tăng 2,03% so cùng kỳ năm trước; giá vàng 9999 hiện ở mức 5.180.000 đồng/chỉ. Giá đô la Mỹ tăng 0,33% so với tháng trước và tăng 4,49% so cùng kỳ năm trước; giá đô la Mỹ hiện ở mức 24.100 đồng/USD.

c/ Vận tải hành khách và hàng hóa

   Vận tải hành khách tháng Tám ước đạt 0,9 triệu lượt hành khách vận chuyển, giảm 4,1% so với tháng trước và luân chuyển 64,2 triệu lượt hành khách.km, giảm 4,1%. Tính chung 8 tháng đầu năm 2022, vận tải hành khách đạt 4,7 triệu lượt hành khách vận chuyển, tăng 371,2% so với cùng kỳ năm trước và luân chuyển 339,4 triệu lượt hành khách.km, tăng 368%. Toàn bộ là hoạt động vận tải đường bộ trong nước.

   Vận tải hàng hóa trong tháng ước đạt 1,1 triệu tấn hàng hóa vận chuyển, giảm 5% so với tháng trước và luân chuyển 75,4 triệu tấn.km, giảm 5,1%. Lũy kế 8 tháng, vận tải hàng hóa đạt 6,4 triệu tấn hàng hóa vận chuyển, tăng 42,9% so với cùng kỳ năm trước và luân chuyển 461,5 triệu tấn.km, tăng 40,1%. Toàn bộ là hoạt động vận tải  đường bộ trong nước.

8. Một số vấn đề xã hội

a/ Lao động, việc làm

Trong tháng, đã tư vấn giới thiệu việc làm cho 1.188 lượt người, nâng tổng số người được tư vấn, giới thiệu việc làm và tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề cho người tham gia bảo hiểm thất nghiệp trong 8 tháng đầu năm là  14.736 lượt người, đạt 98,2% kế hoạch. Số người lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp là 286 hồ sơ. Số có Quyết định phê duyệt là 300 hồ sơ, với kinh phí chi trả hơn 5,3 tỷ đồng; nâng tổng số hồ sơ có Quyết định hưởng bảo hiểm thất nghiệp 8 tháng đầu năm lên 2.976 người, với số tiền chi hơn 51,6 tỷ đồng.

b/ Đời sống dân cư, công tác an sinh xã hội

Trong tháng Tám, công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách Người có công với cách mạng, các hộ nghèo, cận nghèo, bảo trợ xã hội, người cao tuổi,... tiếp tục được triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp từng bước phục hồi; đời sống dân cư dần ổn định.

c/ Giáo dục

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2022, toàn tỉnh có 5.476 thí sinh đỗ tốt nghiệp THPT trên tổng số 5.720 thí sinh dự thi, đạt 95,73% (tăng 0,57% so với năm 2021). Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, điểm thi tốt nghiệp THPT là cơ sở để xét tuyển đầu vào các trường đại học, cao đẳng; đến hết ngày 20/8, các thí sinh sẽ tiến hành đăng ký theo thứ tự các nguyện vọng xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng.

d/ Chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Tính từ đầu năm đến ngày 18/8/2022, toàn tỉnh có 2.912 trường hợp mắc Covid-19, 07 trường hợp tử vong.

Công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 tiếp tục triển khai tại các điểm  tiêm trên địa bàn tỉnh theo Hệ thống tiêm chủng Quốc gia. Tính đến ngày  19/8/2022, tổng số vắc xin tỉnh nhận được là 1.544.030 liều; đã tiêm 1.519.607  mũi tiêm, đạt tỷ lệ 98,4%.

Tính đến ngày 18/8/2022: toàn tỉnh có 269 trường hợp mắc Sốt xuất huyết, tăng 56,4% so với cùng kỳ; 35 trường hợp mắc Tay chân miệng, giảm 35,2%; các bệnh dịch truyền nhiễm khác chỉ mắc tản phát. 

đ/ Văn hóa, thể thao

Trong tháng, hỗ trợ Viện Nghiên cứu Kinh Thành khảo sát, nghiên cứu lịch sử, văn hóa và chữ Chăm cổ tại tỉnh Ninh Thuận; tổ chức lớp dạy nhạc cụ truyền thống Chăm; vận động nghệ nhân tham gia các hoạt động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tại Hà Nội; tham mưu xếp hạng Di tích Kiến trúc Nghệ thuật cấp tỉnh đối với đình Đông Giang (phường Đông Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận);…

   Tham dự các Giải thể thao quốc gia, cụ thể: Giải Vô địch các câu lạc bộ Karate quốc gia lần thứ XXII năm 2022 tại tỉnh Phú Yên, đạt 01 HCB, 02 HCĐ; Giải Vô địch Taekwondo các lứa tuổi trẻ quốc gia năm 2022 tại TP. Hồ Chí Minh, đạt 01 HCB, 03 HCĐ; Giải Vô địch Cờ vua trẻ xuất sắc quốc gia năm 2022 tại tỉnh Lâm Đồng, đạt 01 HCĐ; Giải Taekwondo Đông Nam Bộ mở rộng năm 2022 tại tỉnh Bình Dương, đạt 02 HCV, 03 HCB, 01 HCĐ.

e/ Tai nạn giao thông

Trong tháng (từ ngày 15/7/2022 đến ngày 14/8/2022), xảy ra 18 vụ tai nạn giao thông, làm 06 người chết, 19 người bị thương. So với tháng trước, số vụ tai nạn giao thông tăng 38,5% (tăng 05 vụ); số người chết tăng 20% (tăng 01 người) và số người bị thương tăng 58,3% (tăng 07 người). So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông tăng 157,1% (tăng 11 vụ); số người chết tăng 06 người; và số người bị thương tăng 216,7% (tăng 13 người).

Tính chung 8 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh xảy ra 97 vụ tai nạn giao thông (gồm 96 vụ đường bộ và 01 vụ đường sắt), làm 36 người chết, 92 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông tăng 3,2% (tăng 03 vụ); số người chết giảm 10% (giảm 04 người) và số người bị thương tăng 7% (tăng 06 người).

g/ Tình hình cháy, nổ

Trong tháng xảy ra 04 vụ cháy, làm chết 03 người, bị thương 01 người, tài sản thiệt hại khoảng hơn 510 triệu đồng (01 vụ cháy chưa thống kê được thiệt hại tài sản).

Lũy kế 8 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh xảy ra 07 vụ cháy; làm chết 03 người, bị thương 01 người; tài sản thiệt hại hơn 702 triệu đồng (01 vụ cháy tháng Tám chưa thống kê thiệt hại tài sản). So với cùng kỳ năm trước, số vụ cháy tăng 03 vụ; thiệt hại về người tăng 03 người chết, 01 người bị thương; thiệt hại về tài sản tăng hơn 400,4 triệu đồng (01 vụ cháy tháng Tám chưa thống kê thiệt hại tài sản).

h/ Thiệt hại do thiên tai

Trong tháng, trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận không xảy ra vụ thiên tai.

Lũy kế 8 tháng, trên địa bàn tỉnh xảy ra 01 vụ thiên tai, giảm 01 vụ so với cùng kỳ năm trước; không thiệt hại về người, không tăng không giảm so với cùng kỳ năm trước. Tài sản thiệt hại 65 triệu đồng./.

*Đính kèm file: “Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội tháng 8 năm 2022

Nguyễn Hồng Thiện
(Phòng thống kê Tổng hợp)
 
 


 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 51
  • Hôm nay: 116
  • Trong tuần: 4947
  • Tất cả: 827131

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn