TĂNG TRƯỞNG GRDP QUÝ I NĂM 2024 CỦA TỈNH NINH THUẬN
Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) (theo giá so sánh) Quý I năm 2024 ước tính đạt 5.812,3 tỷ đồng, tăng 8,26% so với cùng kỳ năm trước. Là tỉnh có mức tăng trưởng xếp vị thứ 10/63 tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương và xếp thứ 3/14 các tỉnh Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung. Tổng giá trị tăng thêm trong quý I năm 2024ước đạt 5.559,2 tỷ đồng, tăng 8,62% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể phân theo ngành kinh tế:

- Khu vực I: Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản ước tính đạt 1.298,9 tỷ đồng, tăng 4,34%, đóng góp tăng 1,01 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung. Trong đó: Lĩnh vực nông nghiệp ước đạt 436,42 tỷ đồng, tăng 7,03% so với cùng kỳ và đóng góp tăng 0,53 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung; Lĩnh vực khai thác và nuôi trồng thủy sản, ước đạt 844,7 tỷ đồng, tăng 3,62% so với cùng kỳ và đóng góp tăng 0,55 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung và lĩnh vực lâm nghiệp ước đạt 17,78 tỷ đồng, giảm 19,00% so với cùng kỳ.

- Khu vực II: Công nghiệp và xây dựng ước tính đạt 2.101,6 tỷ đồng, tăng 13,23%, đóng góp tăng 4,57 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung. Trong đó: Đối với lĩnh vực công nghiệp ước đạt 1.652,7 tỷ đồng, tăng 13,33% so với cùng kỳ, đóng góp vào mức tăng trưởng chung 3,62% GRDP. Cụ thể, ngành sản xuất và phân phối điện ... ước đạt 1.121,43 tỷ đồng, tăng 14,35% so với cùng kỳ và đóng góp vào mức tăng trưởng chung 2,84% GRDP. Đây là ngành có mức đóng góp phần trăm vào mức tăng trưởng chung cao nhất và cũng là ngành chiếm tỷ trọng cao nhất 29,61% so với GRDP; đối với lĩnh vực ngành xây dựng ước đạt 448,82 tỷ đồng, tăng 12,85% và đóng góp vào mức tăng trưởng chung 0,59% GRDP.

- Khu vực III: Dịch vụ trong quý I năm 2024 ước tính đạt 2.158,7 tỷ đồng, tăng 7,02% so với cùng kỳ và đóng góp vào mức tăng trưởng chung 2,64% GRDP. Trong khu vực dịch vụ, đóng góp của một số ngành có tỷ trọng lớn vào mức tăng trưởng chung, gồm: Bán buôn và bán lẻ tăng 8,10% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp tăng 0,56 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung; Vận tải kho bãi tăng 14,96%, đóng góp tăng 0,38 điểm phần trăm; Dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 11,35%, đóng góp tăng 0,59 điểm phần trăm; hoạt động thông tin và truyền thông tăng 3,97%, đóng góp tăng 0,24 điểm phần trăm; hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 5,44%, đóng góp tăng 0,17 điểm phần trăm; hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ tăng 10,16%, đóng góp tăng 0,06 điểm phần trăm; giáo dục và đào tạo đạt mức tăng 4,00%, đóng góp tăng 0,15 điểm phần trăm...

Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm trong quý ước đạt 253,1 tỷ đồng, tăng 0,90% và đóng góp vào mức tăng trưởng chung 0,04% GRDP.

Về cơ cấu kinh tế: Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (theo giá hiện hành) ước tính đạt 12.852,8 tỷ đồng. Chia ra; Tổng giá trị tăng thêm (VA) ước tính đạt 12.295,9 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 95,67% GRDP; khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 2.775,4 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 21,59% GRDP; khu vực công nghiệp và xây dựng ước đạt 5.406,9 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 42,07% GRDP (trong đó, Công nghiệp ước đạt 4.634,2 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 36,06% GRDP); khu vực dịch vụ ước đạt 4.113,6 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 32,01% GRDP; Thuế sản phẩm ước đạt 556,9 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 4,33% GRDP.

Thanh HùngTin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 434
  • Trong tuần: 5381
  • Tất cả: 964428

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn