Cục Thống kê, Trưởng Khối Thi đua các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh năm 2024
Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022; Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, khen thưởng; Theo đề nghị của các Khối thi đua tỉnh và đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 894/TTr-SNV ngày 08/3/2024;

Ngày 12/3/2024, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Thông báo số 30/TB-UBND về thông báo Trưởng khối, Phó khối thi đua tỉnh năm 2024. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã Thông báo đến Khối Thi đua các cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh như sau:

Khối thi đua các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh

1. Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận.

2. Kho bạc Nhà nước tỉnh Ninh Thuận.

3. Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Thuận.

4. Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận.

5. Chi cục Hải quan Ninh Thuận.

6. Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển nông nghiệp Nha Hố.

7. Truyền tải điện Ninh Thuận.

- Trưởng khối: Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận.

- Phó khối: Kho bạc Nhà nước tỉnh Ninh Thuận.

- Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh theo dõi khối: Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Triển khai thực hiện nội dung Thông báo trên; Cục trưởng Cục Thống kê đã chỉ đạo Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng Cục Thống kê thông báo nội dung thông báo này đến toàn thể công chức và người lao động trong đơn vị biết, đồng thời chủ động phối hợp tốt với đơn vị Phó khối thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm cao nhất của đơn vị trưởng khối./.

Đính kèm: Thông báo số 30 /TB-UBND

Huỳnh Thế Nhiệm
Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 319
  • Trong tuần: 5266
  • Tất cả: 964313

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn