Chi bộ Cục Thống kê Tuyên truyền kỷ niệm 32 năm Ngày tái lập tỉnh (01/4/1992 - 01/4/2024) và 49 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận (16/4/1975 - 16/4/2024), giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024)
Thực hiện Công văn số 2551-CV/BTGTU, ngày 11/03/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tuyên truyền kỷ niệm 32 năm Ngày tái lập tỉnh (01/4/1992 - 01/4/2024) và 49 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận (16/4/1975 - 16/4/2024), giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024);

Ngày 14/3/2024, Ban Thường vụ Đảng Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh ban hành Công văn số 2443 -CV/ĐUK về Tuyên truyền kỷ niệm 32 năm Ngày tái lập tỉnh và 49 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Theo đó, nội dung tuyên truyền được xác định như sau:

- Giá trị và ý nghĩa lịch sử, tầm vóc thời đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhân tố quyết định làm nên thắng lợi vĩ đại của dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

- Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần anh dũng, mưu trí, sáng tạo, quả cảm, vượt mọi gian khổ, hy sinh của quân và dân ta làm nên những chiến công vang dội; vai trò của hậu phương lớn miền Bắc với tiền tuyến lớn miền Nam; sự giúp đỡ to lớn của bạn bè quốc tế, của Nhân dân lao động và lực lượng tiến bộ, yêu chuộng hòa bình trên thế giới đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế.

- Nét độc đáo, đặc sắc nhất của nghệ thuật quân sự Việt Nam trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; những bài học kinh nghiệm quý báu về tập hợp lực lượng, phát huy sức mạnh của ý chí và khát vọng hòa bình, độc lập dân tộc vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

- Tôn vinh và tri ân các anh hùng, liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, đồng bào, chiến sĩ đã hy sinh tính mạng, cống hiến sức lực, trí tuệ và của cải làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự quan tâm của các cấp, các ngành, các địa phương, sự giúp đỡ của doanh nghiệp, tổ chức xã hội với phong trào  “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công với nước.

- Nêu bật những thành tựu của đất nước và của tỉnh nhà sau 49 năm thống nhất và những thành tựu quan trọng trong công cuộc đổi mới; đặc biệt tuyên truyền đậm nét những thành tựu đạt được về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh sau khi được tái lập. Tuyên truyền, quảng bá du lịch, xúc tiến đầu tư, giới thiệu đến cộng đồng nhà đầu tư tiềm năng và lợi thế phát triển, các định hướng, chủ trương, chính sách và thông tin các dự án kêu gọi đầu tư trọng điểm của tỉnh. Vận động Nhân dân phát huy tinh thần “quyết thắng” và chủ động nắm bắt thời cơ trong Chiến dịch Hồ Chí Minh; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2024, các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025.

- Đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Tổ chức thực hiện nội dung văn bản trên của Đảng ủy Khối, Cấp ủy Chi bộ Cục Thống kê đã phổ biến, quán triệt đến tất cả Đảng viên về các nội dung của Công văn số 2443-CV/ĐUK. Đồng thời chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền phù hợp với đặc điểm tình hình của cơ quan, chi bộ  bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp như: Tuyên truyền trên trang thông tin điện tử; tuyên truyền cổ động trực quan như xây dựng các khẩu hiệu, panô, áp phích điện tử tại bảng đèn Led của đơn vị; Phát động phong trào thi đua yêu nước thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, hội nghị sinh hoạt thường kỳ của chi bộ… từ nay đến hết ngày 03 tháng 5 năm 2024./.

Đính kèm: Công văn số 2443-CV/ĐUK

Huỳnh Thế Nhiệm


Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 460
  • Trong tuần: 5407
  • Tất cả: 964454

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn