Chi bộ Cục Thống kê tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2024 và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của trung ương, tỉnh ủy.

Thực hiện Kế hoạch số 194-KH/ĐUK, ngày 12/01/2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh về triển khai thực hiện Chuyên đề 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV” (sau đây gọi tắt là Chuyên đề 2024) và Kế hoạch số 198-KH/ĐUK, ngày 17/01/2024 về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Bộ Chính trị khóa XIII và Nghị quyết của Tỉnh ủy;

Sáng ngày 12/3/2024, Chi bộ Cục Thống kê tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Chuyên đề 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV”; Hội nghị bằng hình thức trực tuyến được kết nối với điểm cầu chính của Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh.

Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hương, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Thống kê; cùng toàn thể đảng viên, công chức và người lao động đơn vị.

Tại Hội nghị đã được nghe đồng chí Lưu Xuân Hải – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Trần Văn Bắc - Phó Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Nguyễn Trọng Cấp – Phó Bí thư Đảng ủy Khối quán triệt nội dung cơ bản của Chuyên đề năm 2024. Hội nghị cũng đã triển khai quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Bộ Chính trị khóa XIII và Nghị quyết của Tỉnh ủy:

- Báo cáo Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV”;

- Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới;

- Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc;

- Kết luận số 70-KL/TW, ngày 31/01/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới;

- Quy định số 137- QĐ/TW, ngày 01/12/ 2023 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương;

- Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

- Nghị quyết số 27-NQ/TU, ngày 04/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 02/01/2024 của UBND tỉnh về thực hiện nghị quyết số 27-NQ/TU;

- Quy định số 138-QĐ/TW, ngày 01/12/2023 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan;

- Chỉ thị số 56-CT/TU, ngày 29/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị.Sau Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hương, Bí thư Chi bộ đã yêu cầu các Đảng viên tiếp tục nghiên cứu sâu kỹ Chuyên đề năm 2024 và các văn bản cấp trên đã tiếp thu tại Hội nghị để thực hiện; Các đồng chí đảng viên, viết bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2024 và các công chức và người lao động xây dựng kế hoạch Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chuyên đề năm 2024 gửi về Chi bộ trước ngày 25/3/2024 để tổng hợp, báo cáo cấp trên theo quy định./.

Huỳnh Thế NhiệmTin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 459
  • Trong tuần: 5406
  • Tất cả: 964453

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn