Tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo; phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới năm 2024
Thực hiện Công văn số 5075-CV/TU, ngày 15/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo; phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới năm 2024;

Ngày 22/02/2024 Ban Thường vụ Đảng ủy khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh ban hành Công văn số 2384 -CV/ĐUK về việc Tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo; phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới năm 2024. Đồng thời  yêu cầu cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác quán triệt, tuyên truyền và xây dựng kế hoạch thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo; tuyên truyền phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền năm 2024 gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nghị quyết các Hội nghị Trung ương khóa XIII; các phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy về đối ngoại, thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo; tuyên truyền phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền. Công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và biên giới trên đất liền phải phục vụ hiệu quả việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của đất nước; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; xây dựng vùng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác; xây dựng Biển Đông hòa bình, an toàn, ổn định.

2. Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các ban, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; phát huy vai trò của các lực lượng, thành viên làm công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo; tuyên truyền phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện tốt phương châm “Chủ động, đồng bộ, kịp thời, sáng tạo, hiệu quả”; đảm bảo tính tiên phong, đi trước mở đường, có tính dự báo cao, kết hợp hài hòa giữa “xây” và “chống”.

3. Nội dung tuyên truyền, thông tin đối ngoại đảm bảo toàn diện, đầy đủ, có trọng tâm. Các nội dung hướng đến mục tiêu nâng cao vị thế, uy tín của Đảng, của đất nước, của tỉnh Ninh Thuận; đảm bảo tối đa lợi ích quốc gia - dân tộc, tạo môi trường thuận lợi để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Nội dung trọng tâm gồm: Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025; những thành tựu của công cuộc đổi mới quê hương, đất nước; các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của đất nước, của tỉnh năm 2024; chủ quyền biên giới, biển, đảo của Việt Nam; phát triển kinh tế biển, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU); công tác bảo đảm quyền con người, trong đó nêu đậm những hoạt động Việt Nam trên cương vị là thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, nhiệm kỳ 2023 - 2025. Tiếp tục thúc đẩy quảng bá, giới thiệu về những thành tựu mới trong công tác nghiên cứu lý luận về chủ nghĩa xã hội, ngoại giao, quốc phòng..., tiêu biểu là các tác phẩm, bài viết quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về hình ảnh, chính sách, môi trường đầu tư, truyền thống lịch sử, văn hóa, tiềm năng thế mạnh, thành tựu, kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Thuận đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

4. Phương thức tuyên truyền, thông tin đối ngoại tiếp tục đổi mới theo hướng hiện đại, đẩy mạnh ứng dụng các phương thức truyền thông mới, bắt nhịp xu hướng truyền thông quốc tế; đồng thời duy trì hiệu quả các phương thức truyền thông truyền thống. Phát huy thế mạnh của công nghệ thông tin, các phương tiện truyền thông hiện đại, đặc biệt là Internet, báo chí, phát thanh, truyền hình, mạng xã hội, bản tin đối ngoại để nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền. Chú trọng công tác tuyên truyền miệng thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, cổ động trực quan,...

5. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát, sơ tổng kết việc thực hiện chương trình, kế hoạch về thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo; tuyên truyền phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền của các ngành, cơ quan, đơn vị. Phân công cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo; tuyên truyền phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền; quan tâm tập huấn, bồi dưỡng, cung cấp tài liệu, trang bị cơ sở vật chất, kỹ thuật cho đội ngũ cán bộ thực hiện các nhiệm vụ trên.

6. Chủ động trong nắm bắt tình hình, nâng cao công tác dự báo và phối hợp xử lý nhanh chóng, chính xác, hiệu quả các vấn đề phức tạp, nhạy cảm, đột xuất để kịp thời định hướng dư luận xã hội và đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch, các tổ chức phản động, nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức triển khai thực hiện Công văn nêu trên; Đồng chí Nguyễn Văn Hương, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Thống kê đã chỉ đạo tổ chức sinh hoạt nội bộ, tuyên truyền các nội dung nêu trên theo tinh thần Nghị quyết số 13-NQ/CB, ngày 04 tháng 3 năm 2024 của Chi bộ Cục Thống kê về thực hiện nhiệm vụ tháng 3 năm 2024; Đồng thời tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến tất cả đảng viên, công chức và người lao động cơ quan Cục Thống kê toàn văn nội dung Công văn số 2384 -CV/ĐUK để thực hiện./.

Đính kèm:   - Công văn số 2384-CV/ĐUK

Huỳnh Thế Nhiệm


Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 407
  • Trong tuần: 5354
  • Tất cả: 964401

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn