PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP CÁC PHƯỜNG GIAI ĐOẠN 2023 - 2025 CỦA THÀNH PHỐ PHAN RANG – THÁP CHÀM
Căn cứ Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện và cấp xã; Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030; Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 30/7/2023 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025Phương án số 316/PA-UBND ngày 19/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận. Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang – Tháp Chàm xây dựng Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023-2025 như sau:

1. Hợp nhất phường Mỹ Hương (có diện tích tự nhiên là 0,446 km2, đạt 8,11% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 5.200 người, đạt 74,29% so với tiêu chuẩn), phường Kinh Dinh (có diện tích tự nhiên là 0,407 km2, đạt 7,4% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 8.100 người, đạt 115,71% so với tiêu chuẩn) phường Tấn Tài (có diện tích tự nhiên là 2,635 km2, đạt 47,91% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 11.356 người, đạt 162,23% so với tiêu chuẩn) để thành phường Kinh Dinh (tên gọi dự kiến của ĐVHC mới) trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố.

Lý do: Địa danh Kinh Dinh đã có trong Đại Nam Nhất Thống Chí năm 1830 thời Nguyễn được xác định là thôn Kinh Dinh, huyện Yên Phước. Thời chính quyền Miền Nam trước 1975, Kinh Dinh là một thôn thuộc xã Phan Rang, quận Thanh Hải, tỉnh Ninh Thuận. Để đảm bảo yếu tố lịch sử và sử dụng một trong các tên gọi đã có của các đơn vi hành chính trước khi sáp nhập để đặt cho tên của đơn vị hành chính hình thành sau sắp xếp; Ủy ban nhân dân thành phố đề xuất chọn phương án lấy tên phường Kinh Dinh để đặt tên cho đơn vị hành chính hình thành sau sắp xếp 03 phường Kinh Dinh, Mỹ Hương và Tấn Tài.

2. Hợp nhất phường Thanh Sơn (có diện tích tự nhiên là 1,098 km2, đạt 19,96% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 10.660 người, đạt 152,29% so với tiêu chuẩn)phường Phủ Hà (có diện tích tự nhiên là 1,299 km2, đạt 23,62% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 13.297 người, đạt 189,96% so với tiêu chuẩn) để thành phường Hà Thanh (tên gọi dự kiến của ĐVHC mới) trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố.

Tên phường Hà Thanh được đề xuất đặt tên cho đơn vị hành chính mới được lấy một từ của tên mỗi phường ghép thành; trong đó, Phủ Hà có yếu tố lịch sử hình thành sớm hơn Thanh Sơn; đồng thời, tên phường Hà Thanh dự kiến đặt cho đơn vị hành chính mới sau khi sáp nhập được đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân 02 phường Phủ Hà, Thanh Sơn đồng tình, ủng hộ.

Trần Tiến Dũng

Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 366
  • Trong tuần: 5313
  • Tất cả: 964360

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn