Kế hoạch Phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6 trên địa bàn tỉnh
Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), Nghị quyết số 110/2023/QH15 được Quốc hội khóa XV, Kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 29/11/2023;

Ngày 17/01/2024, Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số  277/KH-UBND về Phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, mục đích và yêu cầu được xác định như sau:

1. Mục đích

a) Quán triệt đầy đủ, kịp thời 07 Luật và 09 Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6 và triển khai một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

- 07 Luật: Luật Căn cước; Luật Kinh doanh bất động sản; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Nhà ở; Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Luật Tài nguyên nước; Luật Viễn thông.

- 09 Nghị quyết: Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn; Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2024; Nghị quyết thí điểm một số chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ; Nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu; Nghị quyết về giám sát chuyên đề “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030”; Nghị quyết về tiếp tục thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4 về giám sát chuyên đề, chất vấn; Nghị quyết Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

- Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 27/12/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức đón Tết nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và các văn bản có liên quan.

b) Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành các quy định mới ban hành trong quá trình thực thi nhiệm vụ và tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân.

2. Yêu cầu

a) Các nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, phải linh hoạt, phù hợp với nhu cầu xã hội và từng nhóm đối tượng, từng địa bàn; có trọng tâm, trọng điểm. Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trên trang thông tin điện tử PBGDPL gắn với thực hiện chuyển đổi số trong PBGDPL; ứng dụng phần mềm...để PBGDPL. Tăng cường các hoạt động thông tin, truyền thông, PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng; đối thoại, giải đáp vướng mắc, bất cập từ thực tiễn thi hành pháp luật.

b) Quá trình thực hiện, cần nắm bắt và phản ánh kịp thời cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về ý kiến của Nhân dân, phản ánh của dư luận xã hội đối với tính khả thi, hiệu quả, phù hợp của văn bản mới ban hành; tăng cường kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

c) Đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện; vai trò, trách nhiệm của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp, các cơ quan thường trực của Hội đồng và tổ chức pháp chế; nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp và địa phương.

Tổ chức triển khai nội dung Kế hoạch nêu trên; Lãnh đạo cơ quan đã phối hợp, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Cục Thống kê cùng có kế hoạch tuyên truyền các nội dung nêu trên; đồng thời tổ chức tuyên truyền với nhiều hình thức phù hợp của đơn vị như:

- Tuyên truyền lồng ghép vào một số Hội nghị trong năm của Cục Thống kê;

- Tuyên truyền nội dung văn bản có liên quan lên Trang Web Cục Thống kê Ninh Thuận để công chức, người lao động, cán bộ và đoàn viên công đoàn đơn vị nghiên cứu sâu kỹ, tiếp thu một cách đầy đủ.

Ngoài ra đơn vị đã ban hành Kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch của tỉnh./.

Đính kèm: Kế hoạch số  277 /KH-UBND

Huỳnh Thế Nhiệm
 


 

Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 409
  • Trong tuần: 5356
  • Tất cả: 964403

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn