Kế hoạch Phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông để xử lý theo quy định của pháp luật
Thực hiện Thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm TTATGT trong tình hình mới; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm TTATGT đường bộ trong tình hình mới; để tuyên truyền vận động Nhân dân chung tay cùng với cơ quan quản lý nhà nước, đảm bảo mọi hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) xảy ra phải được phát hiện, xử lý triệt để, nghiêm minh theo tinh thần thượng tôn pháp luật, “không có ngoại lệ, không có vùng cấm”, xây dựng ý thức chấp hành pháp luật về giao thông một cách tự giác, mọi lúc, mọi nơi, góp phần hình thành văn hóa giao thông;

Ngày 25/01/2024, Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 405 /KH-UBND về Phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông để xử lý theo quy định của pháp luật. Theo đó, mục đích và yêu cầu được xác định như sau:

1. Mục đích

- Tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, cổng thông tin điện tử của các Sở, Ban, ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố và các đoàn thể các cấp, cơ quan, đơn vị, trường học; xã, phường, thị trấn, khu dân cư, thôn, tổ dân phố về phương pháp nhận biết các hành vi vi phạm TTATGT để Nhân dân biết, ghi nhận và cách thức, địa chỉ để cung cấp thông tin, hình ảnh được chính xác, khách quan;

- Phấn đấu mỗi người dân là một “tuyên truyền viên”, một “cộng tác viên” đắc lực với lực lượng chức năng trong công tác bảo đảm TTATGT; phát huy dân chủ trong công tác bảo đảm an ninh trật tự nói chung và bảo đảm TTATGT nói riêng, huy động sự tham gia của toàn xã hội vào công tác bảo đảm TTATGT;

- Thiết lập trật tự, kỷ cương trong chấp hành pháp luật giao thông của cả người tham gia giao thông và lực lượng thực thi pháp luật về giao thông, góp phần giảm thiểu vi phạm và tai nạn giao thông; trọng tâm là bảo đảm an ninh, an toàn sức khỏe, tính mạng, tài sản của Nhân dân; xây dựng ý thức tự giác, ứng xử văn minh, chuẩn mực của người dân khi tham gia giao thông, kiên trì để từng bước hình thành rõ nét văn hóa giao thông trong Nhân dân.

2. Yêu cầu

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của các Sở, Ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương, mặt trận, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội và quần chúng Nhân dân trong công tác bảo đảm TTATGT; tăng cường tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân tự ý thức, trách nhiệm trong chấp hành pháp luật về an toàn giao thông và chủ động phát hiện, cung cấp thông tin, tài liệu phản ánh các vi phạm TTATGT;

- Thông tin phản ánh của tổ chức, cá nhân về vi phạm TTATGT phải bảo đảm khách quan, chính xác. Việc tiếp nhận, xác minh, xử lý, giải quyết thông tin phản ánh phải bảo đảm kịp thời, đúng hành vi vi phạm, đúng quy định pháp luật và phản hồi kết quả cho tổ chức, cá nhân cung cấp; đồng thời, tổ chức tuyên truyền rộng rãi, tạo hiệu ứng răn đe, phòng ngừa xã hội; qua đó, vận động Nhân dân ủng hộ, tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng trong công tác bảo đảm TTATGT;

- Bảo đảm an toàn, bí mật về danh tính của người cung cấp thông tin, tài liệu phản ánh vi phạm về TTATGT; kịp thời động viên, khen thưởng những cá nhân có thành tích xuất sắc, tích cực trong tham gia hoạt động phong trào; đồng thời, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi lợi dụng phong trào để cung cấp thông tin sai sự thật, chống phá, tiêu cực.

Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch nêu trên, Cục trưởng Cục Thống kê đã yêu cầu toàn thể công chức và người lao động của đơn vị nghiêm chỉnh chấp hành công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; Đồng thời  vận động công chức đơn vị tăng cường tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân tự ý thức, trách nhiệm trong chấp hành pháp luật về an toàn giao thông và chủ động phát hiện, cung cấp thông tin, tài liệu phản ánh các vi phạm TTATGT theo nội dung kế hoạch của tỉnh./.

Đính kèm: Kế hoạch số  405 /KH-UBND

Huỳnh Thế Nhiệm

 


Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 60
  • Trong tuần: 4903
  • Tất cả: 931355

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn