Kế hoạch Phát động thi đua về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật kiến thức thống kê năm 2024 của Cục Thống kê Ninh Thuận
Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 và Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Kế hoạch số 386/KH-UBND ngày 24/11/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Phát động thi đua về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024;

Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả, thành tích đạt được trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo Kế hoạch của Cục Thống kê Ninh Thuận; đồng thời, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo của tập thể, cá nhân, công chức toàn ngành;

Ngày 26/01/2024, Cục Thống kê Ninh Thuận xây dựng Kế hoạch số    64/KH-CTK về Phát động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024. Theo đó mục đích, yêu cầu và nội dung thi đua được xác định như sau:

1. Mục tiêu

Tuyên truyền, phổ biến kịp thời chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và của Tổng cục Thống kê có liên quan đến các cơ quan, tổ chức, công chức và người lao động trong và ngoài ngành Thống kê.

Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về quyền lợi và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân, người dân trong hợp tác, phối hợp sử dụng và cung cấp thông tin thống kê

Tăng cường sự phối hợp, hỗ trợ của các cấp, các ngành trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức thống kê.

2. Yêu cầu

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức thống kê phải thường xuyên, liên tục, đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả.

Chú trọng phổ biến tuyên truyền các văn bản mới ban hành liên quan đến hoạt động của Ngành và công tác thống kê, chú trọng tuyên tuyền các nội dung về phòng, chống tham nhũng.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; đa dạng hóa mô hình, hình thức phổ biến, tuyên truyền; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan để việc phổ biến, tuyên truyền được lan tỏa đến các cấp, các ngành và nhân dân.

Bảo Uyên


Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 43
  • Trong tuần: 4886
  • Tất cả: 931338

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn