Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Công chức và người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở” năm 2024
Thực hiện Quyết định số 733/QĐ-TTg ngày 14/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025; Kế hoạch số 3510/KH-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về kế hoạch phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025; Kế hoạch số 420/KH-CTK ngày 17/9/2019 của Cục Thống kê về Phát động phong trào thi đua “Công chức và người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025

Ngày  11/01/2023, Cục Thống kê xây dựng Kế hoạch số 28/KH-CTK về Phát động phong trào thi đua “Công chức và người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở” năm 2024. Theo đó, mục tiêu, yêu cầu thi đua được xác định như sau:

1. Mục đích

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động, tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ của  công chức và người lao động; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng, chống tham nhũng, qua đó tiếp tục xây dựng hình ảnh đội ngũ công chức và người lao động tận tụy, gương mẫu, chuyên nghiệp, kỷ cương, trách nhiệm, tận tình, thân thiện. Xây dựng phong cách ứng xử, kỹ năng giao tiếp chuẩn mực của  công chức và người lao động trong hoạt động công vụ; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể hàng ngày, trên mọi lĩnh vực công tác.

- Bảo đảm tính liên tục và hiệu quả hoạt động của  cơ quan và  đoàn thể Công đoàn cơ sở, tạo môi trường làm việc văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch, hiệu quả góp phần xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh.

2. Yêu cầu

- Phong trào thi đua “Công chức và người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở” năm 2024 (sau đây gọi tắt là Phong trào thi đua) phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm của  đơn vị.

- Phong trào thi đua được triển khai sâu rộng từ Cơ quan Cục đến các Chi cục Thống kê khu vực huyện, thành phố với hình thức phong phú, thiết thực, có tiêu chí rõ ràng, cụ thể phù hợp với quy định của Đảng, Nhà nước và tình hình thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị.

- Đề cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Phong trào thi đua. Tổ chức phong trào phải thường xuyên, liên tục, có đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết để kịp thời phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, các sáng kiến, kinh nghiệm hay trong Phong trào thi đua.

Trần Bảo Uyên


Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 91
  • Trong tuần: 4934
  • Tất cả: 931386

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn