Kế hoạch phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận năm 2024
Thực hiện Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày  09/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về kế hoạch Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2024.

Ngày 11/01/2024, Cục Thống kê Ninh Thuận xây dựng Kế hoạch số    29/KH-CTK về công tác Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2024. Theo đó mục đích, yêu cầu và nội dung thi đua được xác định như sau:

1. Mục tiêu

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư, Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Thông báo số 319/TB-VPCP ngày 05/10/2022 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác PCCC và sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ (quy định về công tác CNCH của lực lượng PCCC).

Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia hoạt động PCCC và CNCH; tăng cường công tác phòng ngừa, tổ chức tốt công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhằm hạn chế đến mức thấp nhất số vụ cũng như thiệt hại do cháy, nổ, sự cố, tai nạn gây ra.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH nhằm ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới chấm dứt xảy ra cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm chết người do nguyên nhân chủ quan.

2. Yêu cầu

Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên, cần thiết để bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản của công chức và người lao động đơn vị. Trong công tác PCCC và CNCH phải lấy phòng ngừa là chính; tập trung chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC với phương châm “bốn tại chỗ” (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, hậu cần tại chỗ).

Cấp ủy, chính quyền xác định rõ vai trò, trách nhiệm về vị trí, tầm quan trọng của công tác PCCC và CNCH trong tình hình hiện nay.

Việc triển khai thực hiện công tác PCCC và CNCH phải tiến hành đồng bộ, nghiêm túc, thường xuyên, lâu dài, bảo đảm tiến độ và chất lượng theo đúng chức năng và phân công nhiệm vụ trong kế hoạch này.

Trần Bảo UyênTin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 64
  • Trong tuần: 4907
  • Tất cả: 931359

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn