Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024) và mừng Xuân Giáp Thìn 2024
Thực hiện Công văn số 2458-CV/BTGTU, ngày 05/01/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024) và mừng Xuân Giáp Thìn 2024;

Ngày 12/01/2024 Ban Thường vụ Đảng ủy khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh ban hành Công văn số 2319 -CV/ĐUK về việc tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024) và mừng Xuân Giáp Thìn 2024. Đồng thời yêu cầu cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tập trung các nội dung sau:

1. Tuyên truyền, quán triệt thực hiện tốt Chỉ thị số 52-CT/TU ngày 28/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị 26-CT/TW ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn 2024; Kế hoạch số 255-KH/TU ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 5444/KH-UBND ngày 28/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân và đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân và đón Tết Nguyên đán cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động với tinh thần vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế phấn khởi, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024.

2. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng trong toàn Đảng bộ về kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, qua đó nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động về lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định vai trò, uy tín, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong suốt chặng đường cách mạng Việt Nam qua 94 năm; khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam luôn trung thành vô hạn với lợi ích của quốc gia, dân tộc và giai cấp, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

3. Tổ chức các hoạt động chào mừng 94 năm Ngày thành lập Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn 2024; triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh và phúc lợi xã hội, các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong dịp Tết, nhất là các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo; động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đang làm nhiệm vụ trong dịp Tết.

4. Tuyên truyền, tôn vinh những giá trị văn hoá truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam mỗi khi Tết đến, Xuân về gắn với việc tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức tự giác của toàn dân trong thực hiện nghiêm các quy định về an toàn giao thông, phòng, chống pháo và vật liệu cháy nổ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tệ nạn cờ bạc, mê tín dị đoan và các biểu hiện thương mại hóa trong hoạt động lễ hội diễn ra trước, trong và sau Tết.

5. Làm tốt công tác tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trang thông tin điện tử, các phương tiện thông tin, cổ động trực quan, thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và các ấn phẩm tuyên truyền.

6. Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm, khơi dậy và bồi đắp niềm tin, niềm tự hào đối với Đảng, Bác Hồ và công cuộc đổi mới đất nước; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

7. Theo dõi, nắm chắc tình hình tư tưởng, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông trước, trong và sau Tết nguyên đán.

8. Thông báo đến các đơn vị trực thuộc và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động treo cờ Tổ quốc (theo Thông báo của UBND tỉnh).

Tổ chức triển khai thực hiện Công văn nêu trên; Đồng chí Nguyễn Văn Hương, Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Thống kê đã chỉ đạo tổ chức sinh hoạt nội bộ, tuyên truyền các nội dung nêu trên; phổ biến đến tất cả Đảng viên, công chức và người lao động cơ quan Cục Thống kê toàn văn Đề cương tuyên truyền kỷ niệm kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)  tại đơn vị và trên Trang tin điện tử của Cục Thống kê Ninh Thuận; Đồng thời thực hiện tuyên truyền bằng đèn Led điện tử  của cơ quan các khẩu hiệu tuyên truyền do Ban Tuyên Giáo tỉnh biên soạn./.

Đính kèm:   - Đề cương tuyên truyền kỷ niệm kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)

Huỳnh Thế Nhiệm

Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 66
  • Trong tuần: 4909
  • Tất cả: 931361

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn