Kế hoạch phát động phong trào thi đua cải cách hành chính năm 2024
Thực hiện Quyết định số1826/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận năm 2024; Kế hoạch số 656/KH-CTK ngày 05/12/2023 của Cục Thống kê về công tác cải cách hành chính năm 2024.

Ngày 11/01/2024, Cục Thống kê Ninh Thuận xây dựng Kế hoạch số 30/KH-CTK về phát động phát động phong trào và đăng ký thi đua thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2024 đến toàn thể công chức và người lao động của đơn vị. Theo đó xác định rõ mục đích, yêu cầu đưa ra các nội dung cần tập trong năm 2024 như sau:

- Tập trung chỉ đạo về thực hiện Kế hoạch áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2024 đúng thời gian quy định; Thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung, nâng cao chất lượng và tính khả thi các quy trình. Thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp trong giải quyết công việc có liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị;

- Tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả, phương thức làm việc. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quy chế làm việc của cơ quan. Xây dựng, rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy trình giải quyết công việc theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015;

- Tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, nhất là tính khả thi và hiệu lực của văn bản; thực hiện việc đánh giá định kỳ hằng năm về hiệu quả thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật;

- Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực công chức, đáp ứng yêu cầu hội nhập;

- Đẩy mạnh công tác giáo dục, nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ theo tư tưởng, phong cách, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các hoạt động công vụ, đẩy mạnh việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống quan liêu, tham nhũng, xây dựng các tấm gương điển hình người tốt, việc tốt trong công chức và người lao động của cơ quan.

Trần Bảo UyênTin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 92
  • Trong tuần: 4935
  • Tất cả: 931387

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn