Thực trạng, mục tiêu và giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh (DDCI) của Cục Thống kê tỉnh năm 2024
Thực hiện Công văn số 4890/UBND-VXNV ngày 22/11/2023 của  Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cải thiện Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương; Kế hoạch số 656/KH-CTK ngày 05/12/2023 về công tác cải cách hành chính năm 2024. Nhằm khắc phục và từng bước cải thiện chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh (chỉ số DDCI) của Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận trong thời gian đến đạt hiệu quả cao;

Ngày 26/12/2023, Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số  716/KH-CTK về nâng cao Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh năm 2024. Theo đó; thực trạng, mục tiêu và giải pháp  nâng cao Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh được xác định như sau:

1. Thực trạng năm 2023

Kết quả đánh giá chỉ số DDCI của Khối Sở, ban, ngành (SBN) năm 2023 của tỉnh (27 đơn vị); Cục Thống kê tỉnh có kết quả đánh giá chỉ số DDCI là 77,26 điểm, cao hơn điểm trung vị của Khối 4,68 điểm, xếp hạng 07/27 đơn vị. Mức độ cải thiện so với năm 2022 là  giảm 2,61 điểm và vị thứ tăng 7 bậc; trong đó cụ thể các chỉ số như sau:

- Chỉ số 01 “Tính minh bạch và tiếp cận thông tin” là 8,17 điểm, xếp hạng 6/27 đơn vị, cao hơn điểm trung vị của khối 0,51 điểm. Mức độ cải thiện so với năm 2022 là giảm 0,17 điểm và vị thứ tăng 9 bậc.

- Chỉ số 02 “Chi phí thời gian của Doanh nghiệp” 8,04 điểm, xếp hạng 10/27 đơn vị, cao hơn điểm trung vị của khối 0,36 điểm. Mức độ cải thiện so với năm 2022 là giảm 0,23 điểm và xếp vị thứ tăng 2 bậc.

- Chỉ số 03 “Chi phí không chính thức” 6,92 điểm, xếp hạng 13/27 đơn vị; cao hơn điểm trung vị của khối 0,03 điểm. Mức độ cải thiện so với năm 2022 là giảm 1,86 điểm và xếp vị thứ giảm 9 bậc.

- Chỉ số 04 “Cạnh tranh bình đẳng” 6,93 điểm, xếp hạng 6/27 đơn vị; cao hơn điểm trung vị của khối 0,21 điểm. Mức độ cải thiện so với năm 2022  tăng 0,19 điểm và xếp vị thứ tăng 7 bậc.

- Chỉ số 05 “Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp” 6,38 điểm, xếp hạng 6/27 đơn vị; cao hơn điểm trung vị của khối 0,35 điểm. Mức độ cải thiện so với năm 2022 là tăng 0,47 điểm và xếp vị thứ tăng 18 bậc.

- Chỉ số 06 “Thiết chế pháp lý” 8,08 điểm, xếp hạng 17/27 đơn vị; thấp hơn điểm trung vị của khối 0,1 điểm. Mức độ cải thiện so với năm 2022 là giảm 0,39 điểm và xếp vị thứ giảm 6 bậc.

- Chỉ số 07 “Vai trò người đứng đầu” 8,68 điểm, xếp hạng 15/27 đơn vị; bằng điểm trung vị của khối. Mức độ cải thiện so với năm 2022 là giảm 1,13 điểm và  xếp vị thứ giảm 7 bậc.

- Chỉ số 08 “Tính năng động và hiệu lực của hệ thống” 8,69 điểm, xếp hạng 9/27 đơn vị, cao hơn điểm trung vị của khối 1,08 điểm. Mức độ cải thiện so với năm 2022 là tăng 0,30 điểm và xếp vị thứ tăng 7 bậc.

Theo kết quả trên có 05/08 chỉ số thành phần chưa có cải thiện/sụt giảm điểm so với năm 2022 bao gồm: Chỉ số Tính minh bạch và tiếp cận thông tin (giảm 0,17 điểm), chỉ số Chi phí thời gian (giảm 0,23 điểm), chỉ số Chi phí không chính thức (giảm 1,86 điểm), chỉ số thiết chế pháp lý (giảm 0,39 điểm) và chỉ số Vai trò người đứng đầu (giảm 1,13 điểm).

So sánh với trung vị 08 CSTP DDCI 2023 Khối SBN, có 02 chỉ số đạt điểm bằng và dưới trung vị. Bao gồm: chỉ số Thiết chế pháp lý (xếp hạng 17) và chỉ số Vai trò người đứng đầu (xếp hạng 15).

2. Mục tiêu năm 2024

Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao các chỉ số thành phần DDCI có mức tỷ lệ phần trăm xếp hạng dưới mức trung vị, tạo thuận lợi tốt nhất để các đơn vị khảo sát thu thập số liệu phục vụ xác định Bộ Chỉ số DDCI trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2024 và đề ra mục tiêu, một số chỉ tiêu thông tin đánh giá năm 2024, cụ thể sau:

- Các chỉ số thành phần cần phấn đấu để đạt điểm cải thiện cao hơn năm 2023; gồm 05/08 chỉ số thành phần: chỉ số Tính minh bạch và tiếp cận thông tin, chỉ số Chi phí thời gian , chỉ số Chi phí không chính thức , chỉ số thiết chế pháp lý  và chỉ số Vai trò người đứng đầu.

- Các chỉ số thành phần cần tập trung phấn đấu để tăng điểm, tăng ví thứ xếp hạng và tăng điểm trung vị hơn  là  02 chỉ số: chỉ số Thiết chế pháp lý và chỉ số Vai trò người đứng đầu.

- Phấn đấu để đạt mục tiêu chung là Kết quả DDCI 2024 của Cục thống kê đạt trên 77, 26 điểm, trên mức xếp hạng 07/27 đơn vị khối SBN ( tức cao hơn mức đạt điểm số và thứ bậc năm 2023).

3. Giải pháp thực hiện

- Nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, đạo đức công vụ của công chức và người lao động của đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là công chức lãnh đạo và các công chức trực tiếp có tương tác nghiệp vụ với doanh nghiệp.

- Nâng cao chất lượng, cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin thống kê trên Trang thông tin điện tử của Cục Thống kê.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tương tác với người dân và doanh nghiệp, góp phần minh bạch thông tin, giảm thời gian, chi phí đi lại, chí phí không chính thức cho người dân và doanh nghiệp.

- Tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền người dân, doanh nghiệp khai thác, sử dụng thông tin thống kê bằng nhiều hình thức khác nhau.

- Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu  các đơn vị thuộc Cục Thống kê trong việc cải thiện, nâng cao chỉ số DDCI của cơ quan.

Đính kèm: Kế hoạch số 716/KH-CTK

Huỳnh Thế Nhiệm


Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 94
  • Trong tuần: 4937
  • Tất cả: 931389

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn