Chi cục Thống kê khu vực Ninh Hải-Thuận Bắc giám sát điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể năm 2024 trên địa bàn huyện Ninh Hải.
Thực hiện Phương án điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể năm 2024 ban hành theo Quyết định số 634/QĐTCTK ngày 17/7/2023 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê; và Quyết định số 38/QĐ-CTK ngày 02/10/2023 của Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận về việc giao Kế hoạch công tác và điểm thi đua năm 2024 đối với Chi cục Thống kê khu vực, thành phố.

Sáng ngày 09/01/2024, Công chức Chi cục Thống kê đi giám sát Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể năm 2024 tại địa bàn khu phố Ninh Chử 1, Thị trấn Khánh Hải.

Qua một buổi đi giám sát tại địa bàn điều tra cho thấy mục đích cuộc điều tra này là thu thập thông tin: Đánh giá thực trạng, năng lực và kết quả sản xuất kinh doanh của các cơ sở, phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách. Cập nhật cơ sở dữ liệu về cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể. Tính toán các chỉ tiêu thống kê quốc gia, đáp ứng yêu cầu liên quan đến lĩnh vực tài khoản quốc gia. Đáp ứng nhu cầu của người dùng tin trong và ngoài nước.

Sau khi kết thúc giám sát tại địa bàn, Công chức Chi cục hướng dẫn thêm nghiệp vụ cho điều tra viên, và nhắc nhở điều tra viên chú ý khai thác kỹ các thông tin như: Doanh thu, tài sản và nguồn vốn, số tháng kinh doanh, đơn giá, lao động,... nhằm nâng cao chất lượng điều tra để phục vụ cho việc Xây dựng và hoạch định chính sách phát triển kinh tế xã hội./.

Trần Đình Linh Lan- CCTK khu vực Ninh Hải-Thuận Bắc
Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 56
  • Trong tuần: 4899
  • Tất cả: 931351

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn