TRIỂN KHAI ĐIỀU TRA LAO ĐỘNG VIỆC LÀM NĂM 2024
Điều tra Lao động việc làm năm 2024 (Điều tra LĐVL 2024) là cuộc điều tra chọn mẫu trong chương trình điều tra thống kê quốc gia. Mục đích của cuộc điều tra là nhằm thu thập thông tin về tình trạng tham gia thị trường lao động của những người từ 15 tuổi trở lên hiện đang sống tại Việt Nam để làm cơ sở tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu thống kê quốc gia về lao động, việc làm, thất nghiệp và thu nhập của người lao động. Kết quả điều tra giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành đánh giá, dự báo tình hình biến động của thị trường lao động trên phạm vi cả nước, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, xây dựng và hoạch định chính sách phát triển nguồn nhân lực, kế hoạch sản xuất - kinh doanh phù hợp với xu hướng phát triển của thị trường lao động. Thu thập thông tin để tổng hợp các chỉ tiêu phục vụ đánh giá Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước.

Điều tra LĐVL năm 2023 được tiến hành trên phạm vi 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, áp dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp, sử dụng phiếu điện tử cài đặt trên máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh của điều tra viên. Thời gian thu thập thông tin tại địa bàn diễn ra từ ngày 01-07 hàng tháng, đảm bảo đúng quy định.

Điều tra LĐVL năm 2024 có nhiều nội dung thay đổi so với các năm trước như cấu trúc phiếu hỏi, nội dung câu hỏi,… Cụ thể, phiếu điều tra có thêm các câu hỏi, mã trả lời nhằm thu thập thông tin về khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính của thành viên hộ từ 15 tuổi trở lên hiện đang sống tại Việt Nam.

Tại Cục Thống kê Ninh Thuận, công tác chuẩn bị điều tra như rà soát địa bàn; rà soát, cập nhật, hiệu chỉnh bảng kê hộ; chọn hộ điều tra; tuyển chọn điều tra viên, tuyển chọn giám sát viên cấp tỉnh, huyện, tập huấn nghiệp vụ đã được tiến hành từ tháng 12 năm 2023 theo đúng phương án điều tra, đảm bảo đúng quy định. Hiện tại, điều tra LĐVL kỳ tháng 1 năm 2024, điều tra viên tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đang triển khai thu thập thông tin tại địa bàn đảm bảo chất lượng và tiến độ theo đúng quy định.

Nguyễn Thu Trang- Phòng Thống kê Xã hội 
Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 88
  • Trong tuần: 4931
  • Tất cả: 931383

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn