Công đoàn cơ sở Cục Thống kê tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
Thực hiện Công văn số 74/LĐLĐ, ngày 19/12/2023 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Thuận  về việc tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024;

Ngày 26/12 /2023 Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh Ninh Thuận ban hành Công văn số 354 /CĐVC về việc tuyên truyền kết quả tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Theo đó gửi Đề cương tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 do Ban Tuyên giáo tỉnh ủy biên soạn; Đề nghị Công đoàn cơ sở trực thuộc tuyên truyền đến cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, lao động.

Tổ chức triển khai thực hiện nội dung Văn bản nêu trên; Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở phối hợp Lãnh đạo Cục Thống kê  tổ chức tuyên truyền với nhiều hình thức phù hợp của đơn vị như:

- Tuyên truyền kết quả, phương hướng các chỉ tiêu chủ yếu lên bảng đèn Led điện tử của Cục Thống kê;

- Tuyên truyền lên Trang Web Cục Thống kê Ninh Thuận toàn văn Đề cương tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 do Ban Tuyên giáo tỉnh ủy biên soạn để Công chức, người lao động, cán bộ và đoàn viên công đoàn đơn vị nghiên cứu sâu kỹ, tiếp thu một cách đầy đủ.

Đính kèm:   - Công văn số 354 /CĐVC;
   - Đề cương tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 do Ban Tuyên giáo tỉnh ủy biên soạn.

Huỳnh Thế Nhiệm


Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 106
  • Trong tuần: 4949
  • Tất cả: 931401

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn