Trong 2 ngày 19 và 20/12/2023, HĐND huyện Ninh Hải khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp thứ XII nhằm đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2023 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
Đồng chí Trịnh Minh Hoàng - Chủ tịch HĐND, Bí thư Huyện ủy Ninh Hải chủ trì, tại kỳ họp cần tập trung đánh giá toàn diện về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; thảo luận, phân tích và đề xuất một số giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Đồng thời thông qua các dự thảo Nghị quyết, Tờ trình của HĐND huyện.

Lãnh đạo UBND huyện thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 cụ thể như sau: Trong năm 2023, Tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 11,1% (kế hoạch đặt ra năm 2023 là 14%; giảm 1,22% so với năm 2022, trong đó tốc độ tăng ngành Nông lâm nghiệp và thủy sản là 5,1%, Công nghiệp và xây dựng là 3,5%, Thương mại- dịch vụ là 28,6%. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng khá tích cực, tỷ trọng ngành Nông lâm nghiệp và thủy sản là 27,56%, Công nghiệp và xây dựng là 39,31%, Thương mại- dịch vụ là 33,13%. So với cùng kỳ năm 2022, tỷ trọng Nông lâm nghiệp và thủy sản giảm 1,6%, Công nghiệp và xây dựng giảm 2,9%, Thương mại- dịch vụ tăng 4,5%. Thu ngân sách 84,9 tỷ đồng, đạt 80,3% kế hoạch năm, giảm 43,4% so cùng kỳ.Ngoài ra trong năm đã tổ chức đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP, với 17 sản phẩm trong đó có 10 sản phẩm đánh giá lại và đề nghị Tỉnh công nhận lại. Tính đến nay toàn huyện có 32 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP.

Chương trình xây dựng Nông thôn mới được triển khai thực hiện đồng bộ. Bên cạnh đó, lĩnh vực văn hoá, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, công tác phòng chống dịch bệnh được triển khai chỉ đạo quyết liệt; y tế dự phòng được tăng cường, vệ sinh an toàn thực phẩm được chú trọng. Các chế độ chính sách cho người có công cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội được giải quyết kịp thời, đúng quy định. Tạo việc làm mới cho 3.4070 lao động đạt 105,15% KH. Tình hình an ninh, chính trị trật tự an toàn xã hội được duy trì ổn định, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm thực hiện tốt. Giao quân đạt 100% chỉ tiêu.

Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, huyện Ninh Hải tiếp tục nâng cao tinh thần đoàn kết cả hệ thống chính trị, thống nhất hành động, thích ứng, huy động và giữ vững ổn định phát triển kinh tế, kiên trì mục tiêu phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hằng năm đạt 13%-14%. Trong đó chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng: Thương mại – dịch vụ: 37,22%, Công nghiệp – xây dựng: 37,6%, Nông lâm, thủy sản: 25,18%. Đẩy mạnh cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số, chuyển đổi xanh, nâng cao năng suất lao động và chất lượng nguồn năng lực; tập trung trên các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng, đồng thời phát triển một số dịch vụ gắn với chuyển đổi số; tiếp tục hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển các lĩnh vực trọng điểm tạo ra các đột phá mới. Chú trọng phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, bảo đảm an ninh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó tốt với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Tại kỳ họp, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung ủy viên UBND huyện; lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu và cho thôi làm nhiệm vụ 01 đại biểu HĐND huyện khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trần Đình Linh Lan- CCTK khu vực Ninh Hải-Thuận Bắc


Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 87
  • Trong tuần: 4930
  • Tất cả: 931382

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn