Phân công các đơn vị phụ trách tiêu chí cải cách hành chính năm 2024
Thực hiện Quyết định số 681/QĐ-UBND ngày 27/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 – 2025;

Ngày 05/12/2023, Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 656/KH-CTK về công tác cải cách hành chính năm 2024.

Theo đó; Cục trưởng Cục Thống kê đã giao nhiệm vụ cụ thể về kết quả/sản phẩm, thời gian thực hiện, đơn vị chủ trì/tham mưu, đơn vị phối hợp đối với các đơn vị thuộc Cục để tổ chức triển khai công tác cải cách hành chính Cục Thống kê năm 2024. Một số điểm mới Lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục cần lưu ý trong Phụ lục kế hoạch này là:

Giao số lượng tin, bài đăng lên Trang Thông tin điện tử Cục Thống kê kèm theo điểm thi đua để xét thi đua-khen thưởng công chức cuối năm 2024;

Giao nhiệm vụ thực hiện hoàn thiện số lượng biểu được tỉnh giao trên hệ thống Báo cáo kinh tế- xã hội địa phương (biểu số liệu và biểu báo cáo) để xem xét đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ các trưởng phòng nghiệp vụ cuối năm 2024.

Đây là một trong những giải pháp “Đưa nội dung cải cách hành chính vào tiêu chí xét thi đua, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ gắn với khen thưởng, kỷ luật công chức của đơn vị” đã được đề ra trong kế hoạch./.

Đính kèm:  KH số 656/KH-CTK

Huỳnh Thế NhiệmTin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 62
  • Trong tuần: 4905
  • Tất cả: 931357

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn