Chủ đề và Nhiệm vụ trong tâm của Ngành Thống kê năm 2024

Phát biểu tại  Hội nghị Triển khai kế hoạch công tác  và tập huấn Khảo sát mức sống dân cư năm 2024 diễn ra từ ngày 18-21/12/2023 tại Trụ sở Tổng cục Thống kê;
ngành Thống kê tiếp tục thực hiện công tác, nhiệm vụ với chủ đề năm 2024 “Nâng cao năng lực nội tại, hoàn thiện thể chế, tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ”. Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm: (1) Nâng cao chất lượng sản xuất, cung cấp và phổ biến thông tin thống kê, kịp thời phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Đảng, Nhà nước và nhu cầu của người dùng tin; (2) Tiếp tục hoàn thiện môi trường pháp lý cho hoạt động thống kê; (3) Ổn định tổ chức, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ; xây dựng vị trí việc làm và kiện toàn đội ngũ lãnh đạo các cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả; (4) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động thống kê; (5) Đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường kết nối, khai thác dữ liệu hành chính phục vụ cho hoạt động thống kê; (6) Tổ chức thực hiện thành công Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ; Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số.

Để phong trào thi đua toàn Ngành phát triển sâu rộng và lan tỏa, Lãnh đạo Tổng cục phát động đợt thi đua từ nay đến hết năm 2024 với chủ đề: “Công chức, viên chức và người lao động Ngành Thống kê: Đoàn kết - kỷ cương, chủ động - sáng tạo, kịp thời - hiệu quả, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2024”.Tham dự Hội nghị trực tuyến của Ngành ngày 18/12/2023; các công chức và người lao động tại điểm cầu Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận cũng đã nhận thức rõ Chủ đề và Nhiệm vụ trọng tâm của Ngành Thống kê năm 2024 ./

Huỳnh Thế Nhiệm


Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 90
  • Trong tuần: 4933
  • Tất cả: 931385

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn