Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình “Công bố tài liệu lưu trữ phục vụ xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2022-2030”
Thực hiện Quyết định số 2194/QĐ-TTg ngày 24/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình “Công bố tài liệu lưu trữ quốc gia phục vụ xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ chủ quyền đất nước” và Công văn số 2824/BNV-VTLTNN ngày 23/6/2022 của Bộ Nội vụ về việc xây dựng Chương trình công bố tài liệu lưu trữ;

Ngày 07/9/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 3865/KH-UBND vềTriển khai thực hiện Chương trình “Công bố tài liệu lưu trữ phục vụ xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2022-2030”. Theo đó, mục đích và yêu cầu được xác định như sau:

1. Mục đích

a) Thực hiện hiệu quả Quyết định số 2194/QĐ-TTg ngày 24/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình “Công bố tài liệu lưu trữ quốc gia phục vụ xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ chủ quyền đất nước” và Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg ngày 02/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ.

b) Công bố rộng rãi tài liệu lưu trữ của tỉnh Ninh Thuận và các tài liệu có liên quan được sưu tầm, nhằm phát huy hiệu quả giá trị của tài liệu lưu trữ, góp phần phục vụ công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, giáo dục truyền thống cho các thế hệ, giữ gìn ổn định chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước.

2. Yêu cầu

a) Công bố tài liệu lưu trữ phải có tính khái quát cao, phản ánh được quá trình hình thành và phát triển kinh tế-xã hội; thành tựu, kết quả tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh Ninh Thuận.

b) Tài liệu lưu trữ, tư liệu, hình ảnh, hiện vật được lựa chọn để công bố phải bảo đảm tính lịch sử, khoa học, trung thực, tiêu biểu, độ chính xác và tin cậy cao về nội dung, hình thức của tài liệu lưu trữ. Tài liệu lưu trữ được công bố phải gắn với nhu cầu, mục đích, đối tượng và phù hợp với thực tiễn của tỉnh, việc tổ chức thực hiện phải đảm bảo an toàn, tiết kiệm, thiết thực và hiệu quả.

c) Việc triển khai hoạt động công bố tài liệu lưu trữ được tổ chức theo nhiều hình thức phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh, theo quy định của pháp luật và phù hợp xu hướng phát triển của công nghệ thông tin, tích hợp, chia sẻ các dữ liệu, góp phần xóa bỏ rào cản về thời gian, không gian địa lý để công chúng có thể tiếp cận với thông tin tài liệu lưu trữ nhanh chóng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Đính kèm: Kế hoạch số 3865/KH-UBND

Huỳnh Thế Nhiệm
Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 75
  • Trong tuần: 4298
  • Tất cả: 933927

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn