Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Thực hiện Kế hoạch số 51- KH/CB ngày 08/8/2022 của Chi bộ Cục Thống kê về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Kế hoạch số 55-KH/CB ngày 10/8/2022 của Chi bộ Cục Thống kê về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 05/5/2022 của Bộ chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Sáng ngày 11/8/2022 Chi bộ Cục Thống kê tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Hội nghị được kết nối với điểm cầu chính của Đảng ủy Khối cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh. Tham dự hội nghị có đồng chí Phan Thanh Hùng, phó Bí thư chi bộ chủ trì cùng toàn thể đảng viên, công chức và người lao động đơn vị.


Toàn cảnh tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị được nghe đồng chí Lưu Xuân Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối  báo cáo, quán triệt các Nghị quyết. Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

Tiếp theo đồng chí Nguyễn Trọng Cấp – Phó Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh đã báo cáo, quán triệt Nghị quyết số 15 – NQ/TW, ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045. Giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị quyết 15 gồm 4 phần; về quan điểm, mục tiêu, Bộ Chính trị đã nêu rõ 4 quan điểm, 2 mục tiêu lớn đối với từng giai đoạn với nhiều điểm mới để lãnh đạo, chỉ đạo công cuộc xây dựng, phát triển Thủ đô Hà Nội trong trung và dài hạn.

Kết thúc Hội nghị đồng chí Phó bí thư Chi bộ yêu cầu các đồng chí là Đảng viên và cán bộ chủ chốt thực hiện viết bài thu hoạch theo hướng dẫn của Đảng ủy khối nộp về Chi bộ đúng thời gian quy định./.

Trần Bảo Uyên

Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 561
  • Trong tuần: 4187
  • Tất cả: 750966

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn