Kế hoạch Tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Thực hiện Công văn số 2472/BTNMT-TTTT ngày 11/5/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6, Tháng hành động vì môi trường năm 2022;

Ngày 31/5/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 2330/KH-UBND vềTổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Theo đó, mục đích và yêu cầu được xác định như sau:

1. Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức đến các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về mục đích, ý nghĩa của chủ đề Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6 năm 2022 và tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường, nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường, cùng chung tay và có những hành động cụ thể, thiết thực vì thiên nhiên và Trái đất của chúng ta; hướng tới sống hài hòa và bền vững giữa con người với thiên nhiên.

2. Huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, tổ chức cộng đồng và từng người dân cùng tham gia thực hiện các giải pháp sử dụng hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua các chính sách hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn; tổ chức thực hiện các hoạt giữ gìn vệ sinh môi trường thiết thực trên phạm vi toàn tỉnh.

3. Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường năm 2022 trên địa bàn tỉnh cần phải đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, thu hút được sự quan tâm và tham gia tích cực của các cấp, các ngành, đoàn thể, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân.

4. Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị, Mặt trận, đoàn thể phối hợp chặt chẽ, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hưởng ứng những hoạt động của sự kiện này.

Đính kèm: Kế hoạch số 2330 /KH-UBND

Huỳnh Thế NhiệmTin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 547
  • Trong tuần: 4173
  • Tất cả: 750952

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn