Cục Thống kê phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Ninh Thuận (01/4/1992 - 01/4/2022)
Ngày 14/01/2022, Cục Thống kê tỉnh xây dựng Kế hoạch về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Ninh Thuận (01/4/1992 - 01/4/2022), Theo đó, mục đích và yêu cầu của kế hoạch được xác định:

1. Mục đích

- Tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh phong trào thi đua, khơi dậy truyền thống yêu nước, tinh thần vượt khó, lao động sáng tạo của toàn thể công chức và người lao động trong đơn vị về thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn quốc phòng, an ninh của tỉnh năm 2022.

- Biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, những điển hình tiên tiến, nhân tố mới đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương Ninh Thuận, chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Ninh Thuận (01/4/1992 - 01/4/2022).

2. Yêu cầu

- Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt sâu rộng đến công chức và người lao động nhằm nắm vững mục đích, ý nghĩa của phong trào thi đua; tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 52-CT/TU ngày 28/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị trí quan trọng của phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Phong trào thi đua phải tổ chức sôi nổi đến các công chức và người lao động từng Phòng, Chi cục Thống kê các khu vực, thành phố.

- Tổ chức sơ kết phong trào thi đua gắn với sơ kết việc thực hiện nhiệm vụ năm 2022, khen thưởng kịp thời các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua vào dịp kết thúc các giai đoạn phát động thi đua hoặc lồng ghép vào Hội nghị tổng kết năm của đơn vị.

Về tổ chức thi đua, trong năm 2022 tổ chức 03 đợt

- Đợt thi đua đặc biệt: Từ đầu năm đến ngày 16/4/2022 với chủ đề “Thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Ninh Thuận (01/4/1992 - 01/4/2022)”;

- Đợt thi đua thứ hai: Từ ngày 17/4/2022 đến ngày 30/6/2022 với mục tiêu phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2022;

- Đợt thi đua thứ ba: Từ ngày 01/7/2022 đến hết năm 2022 với mục tiêu thi đua phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2022.

Đính kèm: Kế hoạch số 34/KH-CTK

Huỳnh Thế Nhiệm

Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 564
  • Trong tuần: 4190
  • Tất cả: 750969

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn