Kế hoạch Phát động phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận năm 2023
Thực hiện Quyết định số 1894/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận năm 2023; Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của cơ quan hành chính các cấp trong công tác cải cách hành chính, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, bền vững của tỉnh;

Ngày 02/4/2023, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 1223 /KH-UBND về Phát động phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận năm 2023. Theo đó, mục đích và yêu cầu được xác định như sau:

1. Mục đích

a) Tạo động lực trong đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo nhằm phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; cùng với phương châm hành động của Chính phủ “Đoàn kết, kỷ cương; Bản lĩnh, linh hoạt; Đổi mới sáng tạo; Kịp thời, hiệu quả”, phương châm hành động năm 2023 của tỉnh “Đoàn kết, kỷ cương, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

b) Phát huy truyền thống yêu nước, động viên tinh thần của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có những hoạt động cụ thể, thiết thực vào phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính năm 2023, hướng tới xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, thông suốt, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và tổ chức.

c) Nâng cao ý thức trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh nói chung và công tác cải cách hành chính tại từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

d) Biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc sáng tạo trong công tác cải cách hành chính.

2. Yêu cầu

a) Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền các cấp trong phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, thể hiện ý thức tự giác, trách nhiệm và thường xuyên của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi đơn vị, cá nhân.

b) Phong trào phải được triển khai sâu rộng, có sức lan tỏa, thu hút nhiều thành phần trong xã hội tham gia; phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo của các cá nhân, tập thể; góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025.

c) Phong trào thi đua phải được triển khai rộng khắp, thường xuyên, phát huy sự sáng tạo trong công tác cải cách hành chính, sát thực với các tiêu chí, nội dung, biện pháp, tạo sự đột phá, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch nêu trên, Cục trưởng Cục Thống kê đã yêu cầu toàn thể công chức và người lao động của đơn vị tích cực tham gia thực hiện phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận năm 2023; Đồng thời giao phòng Tổ chức- Hành chính tham mưu Cục Thống kê phát động phong trào thi đua theo nội dung kế hoạch của tỉnh./.

Đính kèm: Kế hoạch số 1223 /KH-UBND

Huỳnh Thế Nhiệm

Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 993
  • Trong tuần: 5520
  • Tất cả: 826936

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn