Triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 11/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03/CT-TTg trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, trong đó tập trung đào tạo nhân lực trình độ cao và bồi dưỡng nhân tài, đẩy mạnh, nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học, nhất là đào tạo trình độ tiến sĩ;

Ngày 09/6/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Công văn số  2511/UBND-VXNV Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 11/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện một số nội dung sau:

- Chủ động triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại mục 3 Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 11/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ (Đính kèm).

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có cán bộ, công chức, viên chức được cử tham gia đào tạo sau đại học tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình đào tạo, sử dụng sau đào tạo, đồng thời, bảo đảm thực hiện nghiêm túc các quy định hiện hành. Việc cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia đào tạo trình độ chuyên môn sau đại học phù hợp với chuyên ngành, vị trí việc làm, bảo đảm theo quy hoạch và yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của cơ quan, đơn vị, địa phương.

2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động phối hợp hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cơ quan liên quan phối hợp các cơ sở đào tạo sau đại học đóng trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 11/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học, đáp ứng yêu cầu phát triển của các ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh.

Đính kèm: Công văn số 2511/UBND-VXNV; Chỉ thị số 03/CT-TTg

Huỳnh Thế NhiệmTin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 62
  • Trong tuần: 4573
  • Tất cả: 554639

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn