Kế hoạch Triển khai các giải pháp phấn đấu đạt chỉ tiêu năng lượng và thúc đẩy công nghiệp chế biến, chế tạo phát triển
Để đảm bảo đạt các mục tiêu tăng trưởng đề ra, UBND tỉnh xây dựng các kịch bản tăng trưởng, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp phấn đấu đạt chỉ tiêu năng lượng và thúc đẩy công nghiệp chế biến, chế tạo phát triển khi dự báo khả năng chỉ tiêu năng lượng sụt giảm nhằm hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022

Ngày 03/6/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 2407/KH-UBND về Triển khai các giải pháp phấn đấu đạt chỉ tiêu năng lượng và thúc đẩy công nghiệp chế biến, chế tạo phát triển. Theo đó, mục đích, yêu cầu và các chi tiêu chủ yếu được xác định như sau:

1. Mục đích

Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ và có hiệu quả những giải pháp để đạt được chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng công nghiệp tăng 16-17%, giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) tăng từ 17-18%. Cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp năm 2022 đối với lĩnh vực công nghiệp đề ra tại Quyết định 21/QĐUBND ngày 10/01/2022 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022.

2. Yêu cầu

Các Sở, ngành, địa phương chủ động, tăng tốc, quyết liệt triển khai đồng bộ, hiệu quả, chất lượng các giải pháp được đề ra tại kế hoạch này. Kịp thời nắm bắt thông tin, triển khai và tham mưu phối hợp giải quyết nhằm tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án năng lượng, dự án công nghiệp tiêu biểu của ngành Công Thương; đẩy nhanh các dự án công nghiệp hoàn thành theo tiến độ, thúc đẩy công nghiệp chế biến, chế tạo phát triển, đẩy mạnh hoạt động sản xuất, phấn đấu các sản phẩm chủ lực đạt hoặc vượt sản lượng theo chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

3. Chỉ tiêu chủ yếu

Tốc độ tăng trưởng (GRDP) tăng từ 10-11%, trong đó công nghiệp tăng 16- 17%.

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) tăng từ 17-18% so cùng kỳ năm 2021.

Đính kèm: Kế hoạch số 2407/KH-UBND

Phan Thanh Hùng


Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 72
  • Trong tuần: 4583
  • Tất cả: 554649

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn