Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022) và mừng xuân Nhâm Dần 2022

Thực hiện Kế hoạch số 95-KH/TU, ngày 17/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 58-KH/ĐU, ngày 24/12/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối; Công văn số 890-CV/BTGTU, ngày 30/12/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2022) và mừng xuân Nhâm Dần 2022;

Ngày 07/01/2022, Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh ban hành Công văn số 747 -CV/ĐUK về Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022) và mừng xuân Nhâm Dần 2022. Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh yêu cầu cấp uỷ các chi, đảng bộ cơ sở đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền như sau:

1. Tổ chức sinh hoạt, tuyên truyền, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 23- CT/TU, ngày 15/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Tết năm 2022. Trong đó, chú trọng các nội dung cơ bản nêu trong Chỉ thị; các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân và đón tết Nhâm Dần 2022 với tinh thần vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, gắn với thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tăng cường tuyên truyền nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trước, trong và sau tết Nguyên đán.

2. Triển khai thực hiện có hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng trong toàn Đảng bộ nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định vai trò, uy tín, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong suốt chặng đường cách mạng Việt Nam qua 92 năm; khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam luôn trung thành vô hạn với lợi ích của quốc gia, dân tộc và giai cấp, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

3. Làm tốt công tác tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trang thông tin điện tử, các phương tiện thông tin, cổ động trực quan, thông qua đội ngũ 2 báo cáo viên, tuyên truyền viên và các ấn phẩm tuyên truyền.

4. Tuyên truyền, tôn vinh những giá trị văn hoá truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam mỗi khi Tết đến, Xuân về gắn với việc tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tệ nạn cờ bạc, mê tín dị đoan và các biểu hiện thương mại hóa trong hoạt động lễ hội diễn ra trước, trong và sau Tết.

5. Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm, khơi dậy và bồi đắp niềm tin, niềm tự hào đối với Đảng, Bác Hồ và công cuộc đổi mới đất nước; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

6. Thông báo đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động treo cờ Tổ quốc theo Thông báo của UBND tỉnh.

7. Tổ chức các hoạt động chào mừng 92 năm Ngày thành lập Đảng, mừng xuân Nhâm Dần; các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong dịp Tết, nhất là các gia đình chính sách, người có công với nước; động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đang làm nhiệm vụ trong dịp Tết, những người có hoàn cảnh khó khăn, nhất là những người bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19. - Tổ chức các hoạt động tuyên truyền bảo đảm đúng quy định về phòng chống dịch Covid -19.

8. Giao Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối chủ trì phối hợp với các Ban Đảng ủy khối thường xuyên cập nhật việc triển khai và báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Đảng ủy khối để chỉ đạo./.

Đính kèm:  Công văn số   747 -CV/ĐUK

Huỳnh Thế Nhiệm
 


Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 347
  • Trong tuần: 3352
  • Tất cả: 510395

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn