TẬP HUẤN ĐIỀU TRA KHẢO SÁT MỨC SỐNG DÂN CƯ NĂM 2022
Từ ngày 20-21/01/2021, Tổng cục Thống kê đã tổ chức hội nghị Tập huấn Hướng dẫn nghiệp vụ Khảo sát mức sống dân cư năm 2022 dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến; Chủ trì hội nghị Cục trưởng Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng CNTTTK Bà Vũ Thị Thu Thủy.

Tham dự hội nghị trực tiếp tại trụ sở cơ quan Tổng cục Thống kê có lãnh đạo và chuyên viên Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê, đại diện lãnh đạo và chuyên viên một số đơn vị liên quan của  Tổng cục Thống kê. Tham dự hội nghị trực tuyến có các điểm cầu tại 63 Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và một số Chi cục Thống kê. Về phía khách mời có Tiến sĩ Frederic Kosmowski, Ban Thường vụ về Đánh giá tác động của Tổ chức nghiên cứu, đổi mới, sáng tạo trong nông nghiệp quốc tế.

Tại điểm cầu trực tuyến Cục Thống kê Ninh Thuận, thành phần tham dự gồm có đại diện Lãnh đạo Cục Thống kê; lãnh đạo, công chức phòng Thống kê Xã hội, phòng Thống kê Tổng hợp, phòng Thu thập Thông tin thống kê; lãnh đạo các Chi cục Thống kê khu vực huyện/ thành phố và các Điều tra viên.

Điều tra Khảo sát mức sống dân cư năm 2022 tiến hành trên phạm vi 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và được triển khai hàng tháng từ năm 2021; áp dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp sử dụng phiếu điện tử cài đặt trên máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh của điều tra viên.

Điều tra Khảo sát mức sống dân cư năm 2022 có một số điểm mới như sau:

Địa bàn khảo sát mức sống dân cư năm 2022 được chọn lặp trong 3 năm: năm 2020, 2021 và 2022; trong khi địa bàn khảo sát mức sống dân cư năm 2021 chỉ chọn lặp trong 2 năm: năm 2020 và 2021;

Bổ sung các thông tin về Chi tiêu so với năm 2021 (Mục 5 – Thực hiện thường xuyên đối với các năm chẵn); thông tin Đo lường nghèo đa chiều theo chuẩn mới giai đoạn 2022-2025 (Theo Nghị định 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ); thông tin về Quản lý canh tác cây lúa và thực hành lấy mẫu lá lúa (Mục 4B_Trồng trọt, đây là nội dung lồng ghép của Ban Thường trực về Đánh giá tác động của Tổ chức nghiên cứu, đổi mới, sáng tạo trong nông nghiệp quốc tế); bỏ nội dung về Trợ giúp xã hội (Mục 8A); lược bỏ một số câu hỏi so với năm 2021;

Thiết kế lại một số câu hỏi đảm bảo thống nhất với các cuộc điều tra của ngành thống kê như câu hỏi về giáo dục.

Hiện nay, Cục Thống kê Ninh Thuận cùng các Chi cục Thống kê khu vực huyện/ thành phố đang tích cực triển khai công tác chuẩn bị trước điều tra, như: tuyển chọn Điều tra viên; rà soát địa bàn; rà soát, cập nhật bảng kê hộ; chọn hộ; úp danh sách địa bàn, danh sách bảng kê hộ mẫu lên trang web. Dự kiến công tác chuẩn bị trước điều tra hoàn thành trước ngày 28/01/2022.

Thời gian thu thập thông tin tại địa bàn tháng 01, tháng 02 năm 2022 dự kiến diễn ra từ ngày 07-28/02/2022, đảm bảo đúng quy định.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn trực tuyến tại Cục Thống kê Ninh Thuận

Nguyễn Thu Trang
phòng Thống kê Xã hội Cục Thống kêTin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 609
  • Trong tuần: 4235
  • Tất cả: 751014

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn