Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022
Căn cứ Hướng dẫn số 30-HD/BTGTW ngày 22/11/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022; Kế hoạch số 93-KH/TU ngày 10/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022;

Ngày 30/12/2021, Ủy ban nhân dân Tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số    7081/KH-UBND tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022; theo đó mục đích, yêu cầu được xác định:

1. Mục đích

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022 nhằm bồi dưỡng, phát huy hơn nữa lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự cường của dân tộc; củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo không khí phấn khởi, sự đồng thuận trong xã hội, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. - Tổ chức các hoạt động chào mừng, kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, của tỉnh trong năm 2022 nhằm tuyên truyền sâu rộng, cổ vũ, động viên các tầng lớp Nhân dân tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; củng cố và tăng cường niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. - Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, động viên các cấp, ngành vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa tập trung phát triển kinh tế, xã hội.

2. Yêu cầu

- Các hoạt động kỷ niệm được tổ chức có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo đúng quy định, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hoá của dân tộc. Nội dung và hình thức phù hợp, lồng ghép với việc triển khai nhiệm vụ của ngành, địa phương. 2 - Huy động tốt các nguồn lực của các cấp, các ngành, đẩy mạnh công tác xã hội hóa để tổ chức các hoạt động đạt hiệu quả cao. - Việc tổ chức các hoạt động phải đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid -19 theo quy định.

MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Nhâm Dần!

2. Nhiệt liệt chào mừng 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022)!

3. Nhiệt liệt chào mừng 30 năm Ngày tái lập tỉnh (01/4/1992 - 01/4/2022), 47 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận (16/4/1975 - 16/4/2022) và giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)!

4. Nhiệt liệt chào mừng 68 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2022)!

5. Nhiệt liệt chào mừng 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022)!

6. Nhiệt liệt chào mừng 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2022)!

7. Toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân Ninh Thuận ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022!

8. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh! 9. Toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân Ninh Thuận phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV!

9. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

10. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

11. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Đính kèm:  Kế hoạch số 7081/KH-UBND

Huỳnh Thế Nhiệm
Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 795
  • Trong tuần: 5306
  • Tất cả: 555372

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn