Kế hoạch hành động phòng, chống tham nhũng của Tổng cục Thống kê năm 2022
Thực hiện Kế hoạch số 6858/KH-BKHĐT ngày 20/9/2019 của Bộ Kế hoạch và  Đầu tư về việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng  Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu,  gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Ngày 14/12/2021 Tổng cục Thống kê ban hành Kế hoạch số 226/KH-TCTK về Hành động phòng, chống tham nhũng năm 2022. Theo đó, mục đích và yêu cầu được xác định là:

1. Mục đích

Nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật PCTN và các văn bản hướng dẫn thi hành; nâng cao ý thức, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp và quyết tâm của công chức, viên chức trong toàn Ngành đối với công tác PCTN.

Ngăn chặn, phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, bảo đảm mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị đều được công khai, minh bạch.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng và Thủ trưởng đơn vị trong công tác PCTN; nâng cao ý thức trách nhiệm của từng công chức, viên chức, tạo sự chuyển biến cả về nhận thức và hành động của công chức, viên chức trong công tác PCTN.

2. Yêu cầu

Đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền các văn bản pháp luật về  PCTN đặc biệt là Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Luật Tố cáo năm 2018, nhằm nâng cao nhận thức của công chức, viên chức và nhân dân đối với  công tác đấu tranh PCTN; xác định công tác PCTN là nhiệm vụ thường xuyên, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ  quan chịu trách nhiệm về tình hình tiêu cực, tham nhũng ở cơ quan theo chỉ đạo  của Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo về công tác PCTN.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN nhằm phát hiện các hành vi tham nhũng, để kịp thời xử lý theo đúng quy định của pháp luật, ngăn chặn các hậu quả do hành vi tham nhũng gây ra./.

Đính kèm:  Kế hoạchsố 226/KH_TCTK

Huỳnh Thế NhiệmTin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 34
  • Hôm nay: 691
  • Trong tuần: 5202
  • Tất cả: 555268

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn