Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận
Ngày 22/4/2021, Cục trưởng Cục Thống kê Ninh Thuận ra Quyết định số 277/QĐ-CTK Ban hành Quy chế làm việc của Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận ; Quy chế gồm có V Chương với 18 Điều; theo đó, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng tại Điều 1 được xác định:

1. Quy chế này quy định nguyên tắc, trách nhiệm và phạm vi giải quyết công việc; quan hệ công tác, quy trình giải quyết công việc của Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận.

2. Đối tượng áp dụng

a) Các Phòng thuộc cơ quan Cục Thống kê; Chi cục Thống kê khu vực, thành phố; công chức và người lao động của Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận.

b) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có quan hệ công tác, làm việc với Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 96/QĐ-CTK ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận.

Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính, Thủ trưởng đơn vị, công chức và người lao động thuộc Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Đính kèm
: Quyết định số 277/QĐ-CTK

Huỳnh Thế Nhiệm
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 685
  • Trong tuần: 5787
  • Tất cả: 314004

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn