Ban Chỉ đạo Huyện Thuận Bắc tổ chức Hội nghị triển khai Tổng điều tra tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021
Thực hiện theo Phương án Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021, ban hành kèm theo Quyết định số 1344/QĐ-BKHĐT ngày 03 tháng 9 năm 2020 của Bộ kế hoạch và Đầu tư; triển khai Kế hoạch số 47/KH-BCĐ ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Ban chỉ đạo huyện Thuận Bắc về công tác Tổng điều tra kinh tế năm 2021. Ban Chỉ đạo huyện Thuận Bắc đã tiến hành tổ chức Hội nghị triển khai phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2021, tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin sự nghiệp.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị có ông Trần Ngọc Bình, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng ban Chỉ đạo Tổng điều tra, chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có Ông Nguyễn Ngọc Minh, Phó Cục trưởng Cục Thống kê, ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh; cùng tham dự Hội nghị có các Đại biểu trong Ban chỉ đạo huyện, Tổ Thường trực giúp việc Ban chỉ đạo huyện, Ban chỉ đạo cấp xã, thị trấn và các Kế toán của các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn.

Phát biểu tại hội nghị, Ông Trần Ngọc Bình đã chỉ đạo, quán triệt công tác Tổng điều tra trên địa bàn huyện, cần chú trọng trong công tác tuyên truyền; đề nghị các phòng, ban, ngành liên quan, lãnh đạo UBND các xã quan tâm lãnh đạo nâng cao vai trò và trách nhiệm của mình, của địa phương mình, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ do Ban chỉ đạo huyện phân công.

Cũng trong buổi hội nghị, Ông Nguyễn Ngọc Minh quán triệt, triển khai thêm một số nội dung trong Tổng điều tra lần này, yêu cầu địa phương quan tâm, chú trọng công tác Tổng điều tra trên địa bàn huyện Thuận Bắc.

Bà Trần Đình Linh Lan, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê, Phó trưởng Ban chỉ đạo huyện trình bày Phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2021, Kế hoạch triển khai công tác Tổng điều tra trên địa bàn huyện và tập huấn nghiệp vụ, công nghệ thông tin cho phiếu điều tra sự nghiệp.

Kết luận Hội nghị, ông Trần Ngọc Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu các thành viên trong Ban chỉ đạo Tổng điều tra các cấp, Tổ Thường trực khẩn trương thực hiện công tác thu thập thông tin trên hệ thống phần mềm, để đẩy nhanh tiến độ sớn hơn so với kế hoạch huyện đã đề ra ./.


Toàn cảnh hội nghị Ban Chỉ đạo Tổng điều tra huyện Thuận Bắc.

Trần Đình Linh Lan –Chi cục Thống kê khu vực Ninh Hải - Thuận Bắc.
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 572
  • Trong tuần: 5674
  • Tất cả: 313891

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn