Ban chỉ đạo Tổng điều tra huyện Ninh Phước tổ chức hội nghị triển khai Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021
Thực hiện theo Phương án Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021, ban hành kèm theo Quyết định số 1344/QĐ-BKHĐT ngày 03 tháng 9 năm 2020 của Bộ kế hoạch và Đầu tư và sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo tỉnh, Ban chỉ đạo Tổng điều tra huyện Ninh Phước tổ chức hội nghị triển khai phương án, tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin Tổng điều tra kinh tế năm 2021 cho 34 thành viên thuộc Ban chỉ đạo, Tổ thường trực, điều tra viên cấp huyện, xã và Thị trấn; hội nghị tập huấn được tiến hành trong 02 ngày 18 và 19/3/2021.

Tại hội nghị, ông Dương Thanh Thuận - Chi Cục trưởng Chi cục Thống kê khu vực Ninh Phước - Thuận Nam, Phó trưởng Ban chỉ đạo huyện đã giới thiệu nội dung chính của phương án, các điểm mới cần lưu ý của Tổng điều tra kinh tế năm 2021; hướng dẫn nghiệp vụ và công nghệ thông tin phiếu điều tra Doanh nghiệp, sự nghiệp và hiệp hội trong cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021.


(Ông Dương Thanh Thuận, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê khu vực Ninh Phước –Thuận Nam,
Phó Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính triển khai tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra)

Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính là cuộc tổng điều có quy mô lớn, nội dung của cuộc TĐT lần này có liên quan đến nhiều đối tượng điều tra khác nhau bao gồm tất cả các đơn vị kinh tế. Bên cạnh đó, cuộc điều tra này đã được đổi mới theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các công đoạn của Tổng điều tra, từ công tác chuẩn bị, thu thập thông tin, kiểm tra, nghiệm thu số liệu, xử lý số liệu… đến công bố kết quả điều tra. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong Tổng điều tra sẽ giúp nâng cao chất lượng số liệu, rút ngắn quá trình xử lý thông tin, công bố sớm kết quả Tổng điều tra, đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác.

Để đảm bảo thực hiện điều tra thu thập thông tin đạt kết quả tốt, đúng tiến độ, ông Dương Thanh Thuận, Chi Cục trưởng Chi Cục thống kê khu vực Ninh Phước - Thuận Nam, Phó trưởng Ban chỉ đạo huyện yêu cầu Ban chỉ đạo Tổng điều tra cấp xã thực hiện tốt các công tác tuyên truyền, nội dung cần tập trung nêu rõ mục đích, ý nghĩa cuộc tổng điều tra để đối tượng điều tra hiểu và tích cực hợp tác, cung cấp thông tin trung thực, đầy đủ, chính xác, kịp thời. Bên cạnh, cần có sự tham gia cả hệ thống chính trị, sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc tổ chức triển khai Tổng điều tra.

Cao Thị Thủy (CCTKKV Ninh Phước – Thuận Nam)
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 538
  • Trong tuần: 5640
  • Tất cả: 313857

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn