CỤC THỐNG KÊ NINH THUẬN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ VÀ ĐIỀU TRA CƠ SỞ HÀNH CHÍNH NĂM 2021
Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức Hội nghị triển khai Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính (TĐT) năm 2021 thời gian từ 03/3-05/3/2021. Tham dự hội nghị có thành viên Ban Chỉ đạo (BCĐ), Tổ Thường trực TĐT cấp tỉnh; Trưởng và Phó BCĐ, thành viên Tổ Thường trực cấp huyện; cùng toàn thể công chức nghiệp vụ Cục Thống kê.


Ông Nguyễn Văn Hương - Cục trưởng Cục Thống kê Ninh Thuận, Phó Trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo 
Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính tỉnh Ninh Thuận phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 là cuộc TĐT hết sức quan trọng, cung cấp số liệu toàn bộ các ngành kinh tế; giúp nắm được quy mô GDP, cơ cấu từng ngành kinh tế trong GDP, làm tiền đề quan trọng cho việc tính toán số liệu GDP của toàn quốc và GRDP của địa phương. Giúp cho công tác tham mưu chiến lược của các Sở, ngành và địa phương giúp Đảng và Nhà nước có được bức tranh kinh tế tổng thể của cả nước; nắm bắt được thực trạng của nền kinh tế nói chung và của từng ngành, từng địa phương. Từ đó định vị được từng ngành, từng địa phương đang ở đâu trong quá trình phát triển; xác định những tiềm năng, lợi thế cần phải khai thác; nhận diện được những rào cản, thách thức phải vượt qua; và quan trọng nhất là đưa ra được những quyết sách, chỉ đạo, điều hành phù hợp để phát triển nền kinh tế nhanh, bền vững. Kết quả điều tra còn góp phần xây dựng dàn chọn mẫu cho một số cuộc điều tra trong lĩnh vực nông nghiệp và các yêu cầu thống kê khác.

Quy mô, nội dung của cuộc TĐT lần này có liên quan đến nhiều đối tượng điều tra khác nhau bao gồm tất cả các đơn vị kinh tế: Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, đơn vị sự nghiệp, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, hiệp hội, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam. Bên cạnh đó, cuộc điều tra này đã được đổi mới theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong tất cả các công đoạn của Tổng điều tra, từ công tác chuẩn bị, thu thập thông tin, kiểm tra, nghiệm thu số liệu, xử lý số liệu… đến công bố kết quả điều tra. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong Tổng điều tra sẽ giúp nâng cao chất lượng số liệu, rút ngắn quá trình xử lý thông tin, công bố sớm kết quả Tổng điều tra, đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác.


Ông Nguyễn Ngọc Minh – Phó Cục trưởng Cục Thống kê Ninh Thuận, Tổ trưởng Thường trực BCĐ cấp tỉnh trình bày chi tiết phương án và kế hoạch Tổng điều tra kinh tế 2021

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Hương, Cục trưởng Cục Thống kê – Phó trưởng Ban thường trực BCĐ cấp tỉnh đã giới thiệu nội dung chính của phương án, các điểm mới cần lưu ý của Tổng điều tra kinh tế năm 2021; ông Nguyễn Ngọc Minh, Phó Cục trưởng Cục Thống kê – Tổ trưởng Thường trực BCĐ cấp tỉnh trình bày chi tiết phương án và kế hoạch tổng điều tra kinh tế 2021. Các giảng viên giới thiệu và hướng dẫn nội dung tập huấn bao gồm: Giải thích nội dung và cách ghi phiếu toàn bộ doanh nghiệp; lĩnh vực Nông lâm thủy sản; lĩnh vực Công nghiệp - Xây dựng - Vốn đầu tư; các tổ chức tín dụng; lĩnh vực Vận tải - Lưu trú - Lữ hành, Giáo dục - Y tế; lĩnh vực Thương mại dịch vụ; lĩnh vực hợp tác xã - Doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ; cá thể; sự nghiệp; tôn giáo. Giới thiệu trang web điều hành tác nghiệp, Webform thu thập thông tin của doanh nghiệp, hiệp hội; thu thập thông tin cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và các tổ chức tôn giáo trên thiết bị điện tử thông minh (CAPI);

Tổng điều tra kinh tế 2021 được đánh giá là cuộc tổng điều tra có quy mô lớn, nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng điều tra khác nhau. Do đó, ông Nguyễn Văn Hương, Cục trưởng Cục Thống kê – Phó trưởng Ban thường trực BCĐ cấp tỉnh yêu cầu các đơn vị cần bám sát các nội dung trong Kế hoạch Tổng điều tra và thông báo phân công nhiệm vụ, công tác phối hợp của các sở, ban ngành, UBND các quận huyện… Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện của các đơn vị, báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh để chỉ đạo. Trong đó nhấn mạnh Sở Nội vụ phối hợp với Cục Thống kê để thực hiện tốt Kế hoạch Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh theo đúng phương án điều tra do Bộ Nội vụ ban hành.

Một số hình ảnh tại hội nghị:


Đào Nguyệt Vũ (Phòng TTTT)

Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 700
  • Trong tuần: 5802
  • Tất cả: 314019

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn