Kế hoạch Truyền thông hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Thực hiện Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia; Quyết định số 1080/QĐ-BTTTT ngày 21/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định số 505/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 516/QĐ-BTTTT ngày 31/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về phê duyệt Kế hoạch triển khai “Năm dữ liệu số quốc gia” của Bộ Thông tin và Truyền thông; Quyết định số 1560/QĐ-UBND ngày 09/11/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về Ngày chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận.

Ngày 30/8/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số  3641/KH-UBND về Truyền thông hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận . Theo đó, mục đích và yêu cầu được xác định như sau:

1. Mục đích

a) Tổ chức các sự kiện, hoạt động về chuyển đổi số, nhằm thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên tại các cơ quan nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp, các trường học và người dân... về thực hiện chuyển đổi số. Thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

b) Truyền thông về chuyển đổi số hướng đến lợi ích của người dân và doanh nghiệp; nâng cao văn hóa khai thác và ý thức sử dụng công nghệ thông tin từ gia đình đến nhà trường, xã hội nhằm hướng tới các ứng dụng lành mạnh, thiết thực, hiệu quả, góp phần hình thành xã hội số, gắn kết với bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho người sử dụng.

2. Yêu cầu 

a) Xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm theo chức năng, nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị, địa phương; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các sự kiện, hoạt động về truyền thông chuyển đổi số phải đảm bảo tính thực tế, hiệu quả, tiết kiệm và tạo sức lan tỏa rộng rãi trong toàn xã hội.

b) Công tác thông tin, tuyên truyền phải gắn liền với hướng dẫn thực hiện cụ thể để công dân, doanh nghiệp áp dụng vào thực tiễn.

Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch nêu trên; Cục trưởng Cục Thống kê đã chỉ đạo:

- Tuyên truyền trực quan về Ngày Chuyển đổi số quốc gia: Treo băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và các khẩu hiệu về công cuộc chuyển đổi số để tuyên truyền tại cơ quan và đăng tải trên màn hình điện tử (LED) Cục Thống kê.

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Chi bộ, lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục, công chức và người lao động về ý nghĩa Ngày Chuyển đổi số quốc gia.

- Tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 và biểu dương đơn vị điển hình ứng dụng công tác chuyển đổi số vào lĩnh vực thống kê.

Đính kèm: Kế hoạch số 3641 /KH-UBND

Huỳnh Thế Nhiệm

Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 865
  • Trong tuần: 5870
  • Tất cả: 871714

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn