Công đoàn cơ sở Cục Thống kê tuyên truyền Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029
Thực hiện Công văn số 14/LĐLĐ ngày 2/11/2023 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029;

Ngày 13/11 /2023 Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh Ninh Thuận ban hành Công văn số 323/CĐVC về đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029. Theo đó; Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh yêu cầu Công đoàn cơ sở trực thuộc tuyên truyền một số nội dung sau:

1. Chỉ đạo công đoàn cơ sở trực thuộc tham mưu với cấp ủy, phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị tuyên truyền, quán triệt, sâu sắc, toàn diện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và Kết luận số 80-KL/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Chương trình hành động số 200-CTr/TU ngày 07/11/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Công văn số 1855-CV/TU ngày 22/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X). Qua đó tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của thanh niên và công tác thanh niên tỉnh nhà đối với sự nghiệp xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng phát triển toàn diện gắn với khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay.

2. Tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 – 2029, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các công đoàn cơ sở trong việc chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ, phát huy vai trò của thanh niên và các tổ chức của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước.

Tổ chức triển khai thực hiện nội dung công văn nêu trên; Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Cục Thống kê tham mưu với cấp ủy chi bộ, phối hợp với lãnh đạo cơ quan tuyên truyền, quán triệt, sâu sắc, toàn diện các văn bản quan trọng nêu trên với nhiều hình thức phù hợp của đơn vị vào các kỳ sinh hoạt công đoàn và đợt chào cờ hàng tháng .v.v… . Thực hiện tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 – 2029. Cấp ủy cũng triển khai  đến Đảng viên Chi bộ Cục Thống kê thực hiên Công văn số 2054-CV-ĐUK, ngày 04/10/2023 của Đảng ủy Khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh về Triển khai công tác lãnh đạo Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029.

Đính kèm:   - Công văn số 323 /CĐVC;

Huỳnh Thế Nhiệm


Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 42
  • Trong tuần: 4885
  • Tất cả: 931337

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn