Chi cục Thống kê khu vực Ninh Hải – Thuận Bắc tổ chức nghiệm thu Tiêu chí 10 ( Thu nhập bình quân đầu người) từ ngày 14/8/2023 - 16/8/2023 tại 03 xã
Chi cục Thống kê khu vực Ninh Hải – Thuận Bắc tổ chức nghiệm thu Tiêu chí 10 ( Thu nhập bình quân đầu người) từ ngày 14/8/2023 - 16/8/2023 tại 03 xã ( Hộ Hải, Nhơn Hải, Phương Hải) trên địa bàn huyện Ninh Hải - Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Căn cứ Quyết định số 1245/QĐ-BKHĐT ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu về công bố các chỉ tiêu về Hợp tác xã và Khu công nghiệp ban hành quy trình thu thập, tổng hợp và tính toán tiêu chí về thu nhập  thuộc  Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ công văn số 73 /VPĐPNTM ngày 19 tháng 7 năm 2023 của Văn phòng Điều phối huyện Ninh Hải về việc triển khai thực hiện đánh giá Tiêu chí số  10  về  Thu  nhập bình quân đầu người; Căn cứ công văn số 220/TB-CCTK ngày 20/7/2023 của Chi cục Thống kê về việc triển khai  thực hiện Tiêu chí 10 Nông thôn mới.

Chi cục Thống kê đã phối hợp với UBND các xã trên địa bàn huyện Ninh Hải, tổ chức nghiệm thu sơ bộ Tiêu chí 10 của Nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Tổng số hộ được kiểm tra nghiệm thu là 289 hộ, và 13 điều tra viên tham dự để nghiệm thu.

Đợt điều tra Tiêu chí 10 kỳ này là phương án mới của giai đoạn 2021-2025, được tiến hành điều tra trên thiết bị điện thoại thông minh ( hay gọi là điều tra Capi), nhằm rút ngắn thời gian điều tra, kiểm tra thông tin, lỗi logic, suy rộng kết quả điều tra,..rất thuận lợi trong quá trình theo dõi số liệu, tổng hợp số liệu trên hệ thống phần mềm điều tra.

Nhằm tránh sai sót, lỗi logic trong nghiệp vụ chuyên môn, Chi cục Thống kê tiến hành nghiệm thu sơ bộ, hướng dẫn  các thông tin ghi phiếu điều tra cho các Điều tra viên các xã.

Qua đợt nghiệm thu sơ bộ, tiến độ điều tra phiếu Tiêu chí 10  đến nay cơ bản đã hoàn thành xong, tuy nhiên một số xảy ra lỗi trong quá trình thu thập thông tin,..  Tại buổi nhiệm thu Đ/c Lãnh đạo Chi cục Thống kê cũng đã giải đáp một số vướng mắc, hướng dẫn lại nghiệp vụ như: chi phí sản xuất nông nghiệp; chí phí chăn nuôi; chí phí phi nông lâm thủy sản; thu từ trợ cấp xã hội; trị giá vốn hàng hóa; chi phí nguyên nhiên vật liệu,..Lãnh đạo Chi cục cũng đã yêu cầu các điều tra viên sửa lại các phiếu các điều tra và hoàn thành sớm hơn thời gian quy định.

Tiêu chí 10 là một trong những tiêu quan trọng và khó thu thập trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn giai đoạn 2021-2025, vì vậy các điều tra viên nắm vững nghiệp vụ và am hiểu tình hình của địa phương, nhằm thu thập số liệu tin cậy để phục vụ tốt cho chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn  huyện Ninh Hải.

Trần Đình Linh Lan- CCTK khu vực Ninh Hải-Thuận Bắc
Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 26
  • Hôm nay: 764
  • Trong tuần: 5769
  • Tất cả: 871613

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn