Nghị quyết chuyên đề Tập trung lãnh đạo việc thực hiện “Chi bộ bốn tốt” tại Chi bộ Cục Thống kê năm 2023
Thực hiện Kế hoạch số Kế hoạch số 29-KH/CB, ngày 06/7/2023 của Chi ủy Chi bộ Cục Thống kê phát động phong trào thi đua xây dựng mô hình “chi bộ bốn tốt” giai đoạn 2023 - 2025;

Ngày 01/8/2023, Chi ủy Chi bộ Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận ban hành Nghị quyết số 32-NQ/CB về nghị quyết chuyên đề Tập trung lãnh đạo việc thực hiện “Chi bộ bốn tốt” tại Chi bộ Cục Thống kê năm 2023. Theo đó, mục đích và yêu cầu được xác định là:

1. Mục đích

- Đẩy mạnh xây dựng, nhân rộng thực hiện mô hình “chi bộ bốn tốt” tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ đảng viên trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW.

- Tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn chi bộ để phát huy ngày càng nhiều mô hình tốt, cách làm hay, sáng tạo của tập thể và cá nhân, nhằm góp phần đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, củng cố và tăng cường niềm tin của đảng viên, công chức và người lao động vào sự lãnh đạo của Đảng.

2. Yêu cầu

- Phong trào thi đua phải được tổ chức triển khai sâu rộng trong toàn Chi bộ tác động đến từng đảng viên, công chức và người lao động, góp phần nâng cao nhận thức “kết quả của cá nhân là thành quả của tổ chức”; bảo đảm dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả; phải thực hiện thường xuyên, liên tục tạo khí thế thi đua sôi nổi, sự đồng thuận cao của các cấp ủy; bảo đảm thiết thực, hiệu quả, vững chắc, phù hợp với tình hình của cơ quan, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của tập thể trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên.

- Việc đánh giá, công nhận tổ chức đảng đạt mô hình “chi bộ bốn tốt” phải bảo đảm công khai, dân chủ, minh bạch, đầy đủ trình tự, thủ tục. Gắn kết quả thực hiện phong trào thi đua với công tác khen thưởng; việc khen thưởng phải bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch, chính xác, kịp thời.

Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết chuyên đề nêu trên là nhiệm vụ thường xuyên trong năm 2023 của chi bộ; Chi ủy chi bộ cần tập trung chỉ đạo, lãnh đạo việc thực hiện “Chi bộ bốn tốt” tại Chi bộ Cục Thống kê trong năm 2023 và phấn đấu thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

(1) Phấn đấu hoàn thành 100% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác trong năm với chất lượng đạt từ 98,00% điểm kế hoạch trở lên; hoặc xếp vị thứ chung cả nước tăng từ 1-2 bậc so với năm 2022.

(2) Tổ chức quán triệt đầy đủ và kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến đảng viên, công chức và người lao động cơ quan; tỷ lệ đảng viên tham gia học tập đạt 100%, quần chúng đạt trên 95%.

(3) 100% đảng viên, công chức và người lao động đăng ký cam kết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh theo chủ đề năm 2023.

(4) Phấn đấu 01 tập thể và 01 cá nhân điển hình tiên tiến về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được Chi bộ biểu dương.

(5) Phấn đấu 100% đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

(6) Phấn đấu kết nạp 01 đảng viên mới.

Đính kèm:  Nghị quyếtsố 32-NQ/CB

Huỳnh Thế Nhiệm


Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 27
  • Hôm nay: 808
  • Trong tuần: 5813
  • Tất cả: 871657

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn