Tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới
Thực hiện Hướng dẫn số 130-HD/BTGTU, ngày 26/7/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới;

Ngày 31/7/2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận ban hành Hướng dẫn số 80-HD /ĐUK về Tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới. Theo đó,  mục đích và yêu cầu được xác định như sau:

1. Tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Khối nhằm tạo sự thống nhất nhận thức tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận của Nhân dân, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT); kiên trì xây dựng văn hóa chấp hành pháp luật, ứng xử văn minh khi tham gia giao thông; tiếp tục giảm tai nạn giao thông một cách bền vững và hạn chế cơ bản ùn tắc giao thông.

2. Thông qua tuyên truyền, góp phần nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp bảo đảm TTATGT theo Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư; xác định bảo đảm TTATGT là một trong những nhiệm vụ quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh; nêu cao vai trò, trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, tích cực vận động người thân, gia đình và Nhân dân thực hiện nghiêm quy định về bảo đảm TTATGT.

3. Công tác tuyên truyền về bảo đảm TTATGT cần bám sát và gắn với chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng bộ Khối. Đa dạng hóa nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phù hợp, hấp dẫn với từng nhóm đối tượng, lấy thay đổi hành vi là tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền.

Triển khai thực hiện Hướng dẫn nêu trên, Cấp ủy Chi bộ Cục Thống kê căn cứ vào nội dung Hướng dẫn của Đảng ủy khối đã chỉ đạo triển khai đơn vị thực hiện tốt  các hoạt động tuyên truyền; quán triệt mỗi đảng viên, công chức và người lao động, nhất là công chức lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu phải gương mẫu và tích cực tuyên truyền, vận động người thân, gia đình và Nhân dân nơi cư trú thực hiện nghiêm quy định về bảo đảm TTATGT, mỗi cá nhân chủ động, tự giác chấp hành pháp luật, ủng hộ cổ vũ những tấm gương về bảo đảm TTATGT. Nghiêm cấm mọi hành vi can thiệp, tác động vào quá trình xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông của các cơ quan chức năng. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền nội dung Chỉ thị số 23-CT/TW trên trang thông tin điện tử, cổ động trực quan các khẩu hiệu tuyên truyền trên bảng đèn Led  của Cục Thống kê Ninh Thuận./.

Đính kèm: Hướng dẫn số 80 -HD /ĐUK ; Chỉ thị số 23-CT/TW

Huỳnh Thế NhiệmTin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 845
  • Trong tuần: 5850
  • Tất cả: 871694

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn