Kế hoạch Thực hiện Chiến dịch “80 ngày, đêm” thu nhận, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử cho công dân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (từ ngày 27/6/2023-15/9/2023)
Thực hiện Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các Bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo;

Ngày 30/6/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số  2642/KH-UBND về Thực hiện Chiến dịch “80 ngày, đêm” thu nhận, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử cho công dân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (từ ngày 27/6/2023-15/9/2023). Theo đó, mục đích và yêu cầu được xác định như sau:

1. Đẩy mạnh tuyên truyền về định danh điện tử (ĐDĐT), hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID để nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và Nhân dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng và tiện ích của tài khoản ĐDĐT - Ứng dụng VNeID đối với các lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội, giúp người dân có những “công cụ” thật sự thuận tiện thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy để thực hiện giao dịch mọi lúc, mọi nơi, đặc biệt đối với những giao dịch thiết yếu; qua đó tạo sự đồng thuận tham gia sử dụng tài khoản ĐDĐT - Ứng dụng VNeID phổ biến trong các giao dịch hàng ngày của Nhân dân, cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp.

2. Thực hiện đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo các giải pháp, tập trung mọi nguồn lực, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp tài khoản ĐDĐT - Ứng dụng VNeID cho công dân trên địa bàn, thực hiện thắng lợi mục tiêu “Phát triển công dân số” của Đề án 06/CP trên địa bàn tỉnh.

3. Giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể, thời gian, tiến độ hoàn thành và xác định rõ trách nhiệm các cơ quan, đoàn thể trong thực hiện đợt cao điểm “80 ngày, đêm” đăng ký, kích hoạt tài khoản ĐDĐT - Ứng dụng VneID.

Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch nêu trên; Cục trưởng Cục Thống kê đã chỉ đạo:

- Yêu cầu 100% lãnh đạo, công chức và người lao động đơn vị; cán bộ, đoàn viên Công đoàn cơ sở Cục Thống kê : (1) Có tài khoản ĐDĐT - Ứng dụng VNeID mức 2; (2) Sử dụng tài khoản ĐDĐT - Ứng dụng VNeID để truy cập vào Cổng dịch vụ công quốc gia để thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử (đến hết ngày 15/9/2023, nếu công chức và người lao động nào,... chưa thực hiện đăng ký, kích hoạt tài khoản ĐDĐT-Ứng dụng VNeID thì  phải chịu trách nhiệm trước Cục trưởng).

- Mỗi lãnh đạo, công chức và người lao động  đơn vị phải tập trung tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người thân gia đình mình cùng thực hiện các nội dung kế hoạch trên tại địa phương cư trú./.

Đính kèm: Kế hoạch số 2642 /KH-UBND

Huỳnh Thế Nhiệm

Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 24
  • Hôm nay: 621
  • Trong tuần: 5626
  • Tất cả: 871470

Copyright © 2016 CỤC THỐNG KÊ TỈNH NINH THUẬN

ĐƯỜNG 16 THÁNG 4, PHƯỜNG MỸ HẢI,  TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM, NINH THUẬN

Điện thoại: 0259 3 830318  * Email: ninhthuan@gso.gov.vn